HR-prosessi

Ratkaisujemme avulla eri ryhmät – työntekijät, henkilöstöpäälliköt, HR business partnerit ja asiakaspalvelu – voivat käsitellä HR-tietoja oman roolinsa mukaisessa näkymässä.
Rekrytointiprosessimme on nelivaiheinen, ja sillä pyritään standardoimaan ja tehostamaan prosesseja.