VARMISTA SAATAVASI

Myyntireskontra on todella tärkeä osa yrityksen taloutta. Huonosti hoidettuna se lisää tuloslaskelman riskejä  samalla kun kassavirta heikkenee. Voimme auttaa sinua saamaan maksut ajallaan.

On aivan tavallista, että yritys joutuu kirjaamaan osan liikevaihdostaan luottotappioiksi. Jos luottotappioiden määrää onnistutaan vähentämään esimerkiksi kymmenen prosenttia, se merkitsee isoa säästöä. Tilastot osoittavat myös, että mitä vanhempi saatava on, sitä todennäköisempää on, että sitä ei koskaan makseta. Tiukat, vaikkakin personoidut, prosessit parantavat maksettujen laskujen osuutta.

Läpinäkyvyys, hyvä kokonaisnäkymä ja hyvin rakennettu saatavien hallintaprosessi varmistavat sen, että myyntilaskujesi väärinymmärtämisten määrä vähenee. Asiakkaasi ovat tyytyväisempiä ja samalla hyvä kommunikaatio vähentää luottoriskiä ja pienentää hallinnoimisen kustannuksia.

Parantunut kassavirta vähentää saatavarahoituksen tarvetta.

Saatavien hallintaa voidaan tehostaa automatisoimalla maksujen täsmäytykset ja muistutusten lähettämiset. Kun vielä myyntilaskujen lähettämisprosessit ja pankkiyhteydet sekä muistutus- ja perintäjärjestelmät on integroitu hyvin, hallitset myyntisaatavasti entistä tehokkaammin. 

Saat helposti tietoa myyntisaataviesi tilanteesta automaattisesta hallintajärjestelmästä.

Integroimme järjestelmämme niin myyntilaskutukseen, perintään kuin myös pankkiyhteyksiin. Saat keskitetyt prosessit ja tosiaikaisen näkymän yrityksesi kassan ja myyntisaatavien tilanteeseen. Käyttämällä palveluitamme voit hallita myyntisaataviasi ja perintää kaikissa Pohjoismaissa yhden portaalin kautta.