Arvioi riskisi joutua maksupetosten kohteeksi

Maksupetokset kohdistuvat jopa kahteen kolmasosaan yrityksistä. Riskit on kuitenkin ymmärrettävä ja tunnistettava ensin, jotta voi laatia toimivan suunnitelman niiden minimoimiseksi.

Loimme arviointityökalun, joka auttaa sinua ymmärtämään rahaliikenteesi haavoittuvimmat kohdat mahdolliselle petokselle.

Vastaa kuuteen alla olevaan kysymykseen ja saat paremman kokonaiskuvan riskistäsi joutua maksupetoksen uhriksi. Saat samalla käytännön vinkkejä petosten estämiseen joita voit toteuttaa organisaatiossasi vaikka heti. 

Vastaa nyt - saat tulokset ja vinkit riskien minimoimiseen heti sähköpostitse.

Vahvasti eri mieltä Eri mieltä Ei tietoa Samaa mieltä Vahvasti samaa mieltä
12345
1. Hallitsemme maksuprosessien järjestelmiin liittyvät käyttöoikeudet ja meillä on täysi läpinäkyvyys kenellä on pääsy järjestelmiin maksuprosessin eri vaiheissa.

2. Arvioimme ainakin kerran vuodessa liiketoiminnan eri osa-alueiden riskialttiuden maksupetoksille.

3. Olemme yhtenäistäneet ja dokumentoineen maksuprosessit koko organisaation tasolla ja olemme myös nimenneet prosessille omistajan.

4. Toteutamme säännöllisesti maksujärjestelmien haavoittuvuus- ja tunkeutumistestauksen.

5. Maksujärjestelmissämme hyödynnetään uusinta teknologiaa turvalliseen tiedon siirtoon.

6. Olemme lähes kokonaan automatisoinneet maksuprosessimme ja tarvitsemme sen hoitamiseen hyvin vähän manuaalista työtä.