loka

13

Eräpäivä ja asiakas – sama asia?

by

Minulla oli hiljattain etuoikeus käydä mielenkiintoinen keskustelu suomalaisten yritysten tilanteesta asiaan vihkiytyneen toimittajan kanssa. Hetkellisessä henkistymisen hurmassa lähdimme perkaamaan nykyistä talouden perikatoa yritysten tilanteesta käsin.

Monella yrityksellä, varsinkin pienillä ja keskisuurilla, on käsissään omituinen tilanne. Toisaalta maksukuri on Suomessa alkanut rapautua siten, että Sipilän viittaukset Suomesta Kreikan tiellä alkavat tuntua konkreettisesti kassassa, toisaalta olemassa olevista asiakkaista kiinnipitäminen on elinehto silloin kun kokonaismarkkina ei kasva.

 

Monet yritykset ovat tottuneet menemään markkinaan erinomainen tuote tai palvelu edellä. Tilanteessa, jossa asiakkaat pohtivat jatkuvasti hankintojaan mutta myös sitä, mitkä laskut maksetaan ensimmäisenä, asiakassuhdetta tulee hoitaa hyvin jokaisessa kosketuksessa asiakkaaseen. Mikäli muuten erinomaista asiakasta kohdellaan liian rajusti esimerkiksi tilapäisten maksuvaikeuksien yhteydessä, saattaa koko asiakassuhde päättyä. Ja uuden asiakkaan hankkiminen on aina kalliimpaa kuin mitä mahdollisilla myöhästymismaksuilla voidaan asiakkailta voittaa.

 

Virta viekin kohti kokonaisia tilauksesta kassaan -prosesseja: palveluita, joissa markkinointi, asiakassuhteen hoito ja saatavien käsittely muodostavat kokonaisuuden. Palveluita, joissa laskutuksen, asiakasviestinnän ja markkinoinnin muodostama kokonaisuus paiskaa kättä asiakaslähtöisten perintäpalveluiden kanssa.

 

Tehokas saatavien hoitaminen ja asiakaslähtöinen tilauksesta kassaan -prosessi voivat olla lähtökohtaisesti ristiriitaisia, mutta näihin löytyvän ratkaisun ei tarvitse olla. Jos kiinnostuit, tule kuulemaan ja haastamaan näkemyksiäni webinaariin 29.10. ”Perintä on markkinointiprosessi”

 

Niemi Tero 191        Tero Niemi
        Director
        OpusCapita
         fi.linkedin.com/in/teropniemi
         @niemitero

 

 

 

 

Kirjoittaja on toiminut yli 10 vuotta asiakkuuksien, liiketoiminnan ja taloushallinnon palveluiden johtotehtävissä, joista viimeiset seitsemän OpusCapitassa. Erityisesti hän on työskennellyt liiketoiminnan muutos- ja murrostilanteissa. Vapaa-aikanaan kirjoittaja harrastaa metsänhoitoa, opiskelee MBA-tutkintoa ja viettää aikaa perheensä kanssa.