kesä

05

Kuka hoitaa energiayhtiön hankinnat?

by

Energia-ala on yksi suurimpia Suomessa hankintoja tekeviä toimialoja. Tuloslaskelmien mukaan alan yritykset käyttävät liikevaihdostaan jopa 80 % ulkoisiin hankintoihin. Hankinnoissa luonnollisesti korostuvat polttoaineiden ostot, mutta erittäin suuri osuus rahasta kuluu myös urakointiin, ylläpitoon, rakentamiseen, palveluihin ja tietojärjestelmiin.

Yksi suuntaus on aivan selvä: Yritykset ovat tulevaisuudessa yhä riippuvaisempia toimittajistaan, sillä ne ulkoistavat jatkuvasti enemmän ydinliiketoiminnan ulkopuolisia toimintojaan, käyttävät palveluja ja tilaavat tarvikkeita. Toimittajien hallinnasta onkin tulossa yhä tärkeämpi osa yritysten normaalia liiketoiminnan pyörittämistä. Joskus ostajalle on ensiarvoisen tärkeää varmistaa, että strategiset toimittajat ovat sitoutuneet yhteistyöhön ja hankinnat ohjautuvat sopimuskumppaneille. Esimerkiksi biovoimalaitoksille häiriöt hakkeen ja turpeen toimittajissa voivat aiheuttaa merkittäviä ongelmia.

 

Tavoitteet vs. roolitukset

 

Toimittajien roolin korostuessa ei mielestäni olekaan ihme, että OpusCapitan hiljattain teettämässä energia-alan talouspäättäjäkyselyssä nousi esiin mielenkiintoinen ristiriita tavoitteiden ja roolitusten välillä. Kyselyyn vastanneista energiayhtiöistä noin 2/3 tavoittelee lähitulevaisuudessa parannuksia hankinnasta maksuun -prosessiinsa. Kuitenkin saman tutkimuksen mukaan yli puolella ei ole yritystasolla hankinnasta vastaavaa roolia. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteivät yhtiöt tekisi hankintoja: ennemminkin kyse on siitä, että hankinnat nähdään taktisena toimintana, jolloin sitä toteuttaa jokainen yksikkö omista lähtökohdistaan.

 

Monesti haasteena on yksinkertaisesti tiedon saaminen: miten saadaan kerättyä keskitetysti tieto siitä, mihin ulkoiset ostot ovat kohdistuneet? Tieto hankinnoista on keskitetyn hankinnasta maksuun -prosessin kehittämisen kannalta tärkeintä, koska tämän tiedon perusteella voidaan ohjata hankintoja haluttuun suuntaan. Esimerkiksi jos useampi yksikkö käyttää samaa toimittajaa, on mahdollista neuvotella ottaen huomioon kaikki hankinnat samalta toimittajalta. Samalla nousevat esiin myös kriittisimmät toimittajat, joiden toimintaa tulee seurata erityisen tarkasti: ostajan voi olla esimerkiksi hyvä varmistaa, että toimittaja selviytyy omista velvoitteistaan eikä aiheuta ostajalle tuotannollista riskiä.

 

Tämä kaikki palaa luonnollisesti roolitukseen: johtaako hankinnasta maksuun -prosessien kehitys energiayhtiöissä tulevaisuudessa hankintatoimen keskittämiseen yritystasolla, siten että yrityksiin muodostuu erillisiä hankintapäälliköitä ja -johtajia, kuten on käynyt muilla toimialoilla?

 

OC_energiasektori

 

Tero Niemi

 

Tero Niemi
Toimialajohtaja
Puh. 050 386 7212
Tero.P.Niemi@opuscapita.com