helmi

05

Mistä rahoitusta investointeihin?

by

Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa 14.1.2015 Matti Kalliokoski kertoo energian hintamuutosten vaikutuksista energia-alan investointeihin. Kirjoituksen mukaan syksyn aikana tapahtunut voimakas öljyn hinnan alentuminen ja tukkusähkön hinnoissa tapahtunut pitkän aikavälin lasku on ajanut energia-alan investoinnit vaikeuksiin, ja erityiseksi ongelmakohdaksi esitetään ydinvoimainvestoinnit.

Esitettyihin väitteisiin olisi helppoa tarttua hyvinkin yksioikoisesti ja kriittisesti. Yksi tapa tarkastella asiaa on energia-alan investointisyklit, jotka ovat tyypillisesti erittäin pitkät varsinkin uusissa investoinneissa. Tämän vuoksi alalle on syntynyt osaamista rakentaa investointipäätökset siten, että yksittäiset talouden taantumat eivät vielä vaikuta investointipäätöksiin, toisin kuin monilla muilla toimialoilla. Tällä hetkellä pitkän aikavälin ennusteen mukaan energiankulutus näyttäisi kasvavan myös tulevaisuudessa, samaan aikaan kun osa nykyisestä energiantuotannosta tulee elinkaarensa päähän.

 

Energia-ala tulee lähivuosina törmäämään tilanteeseen, jossa investointipaine tulee yhtä aikaa kolmelta eri taholta: 1) nykyisen tuotanto- ja jakeluinfrastruktuurin ylläpitoinvestoinneista, 2) vanhenevan tuotannon korvausinvestoinneista sekä 3) uusien markkinavaatimusten toteutusinvestoinneista. Viimeksi mainitulla viittaan esimerkiksi odotuksiin häiriöttömyydestä, turvallisuudesta, ympäristövaikutuksista ja palveluvelvoitteista, joissa markkinavaatimukset muuttuvat tyypillisesti nopeammin kuin alan perusinvestoinnit. Tämä puolestaan johtaa epävarmuuteen tarvittavien investointien suuruudesta lyhyellä aikavälillä.

 

On selvää, että energia-alan yksi keskeisimmistä kysymyksistä tulevina vuosina on: miten kaikki tämä rahoitetaan? Energiayhtiöiden ylin johto on tällöin väistämättä rahoittamiseen liittyvien kysymyksien edessä. Rahoituskysymykset eivät luonnollisestikaan elä tyhjiössä, vaan samanaikaisesti yhtiöihin kohdistuvat normaalit liiketoiminnan vaatimukset, aina tuotannon kustannuspaineista omistajien haluun tulouttaa voittoja omiin tarkoituksiinsa.

 

Tulevat investointitarpeet tulevat vaatimaan kaikkien mahdollisten rahoituslähteiden hyödyntämistä täysimääräisesti. Esimerkiksi Hollannissa ja Isossa-Britanniassa näitä haasteita on ratkaistu toimitusketjun rahoituksella.

 

Energiateollisuuden paine investoida sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä vaatiikin, että rahoitusmahdollisuuksiin etsitään uudenlaisia ratkaisuja, joilla turvataan energiantuotannon toimivuus ja edellytykset toimialan kasvulle. Näin tuetaan koko toimialan elinvoimaisuutta kasvavien vaatimusten keskellä.

 

Tero Niemi tiero

toimialajohtaja, OpusCapita

puh. 050 386 7212

Tero.P.Niemi@opuscapita.com