loka

03

Kohti menestyksekästä digitaalista liiketoimintaverkostoa – Askel 2

by

Kun ylätason suunnitelma digitalisaatiopolusta on tehty, on seuraavaksi mietittävä millaisella organisaatiolla prosesseja muutetaan sähköiseen muotoon sekä millainen teknologia tai palvelu tämän digitaalisen muutoksen voi mahdollistaa.

Toinen askel: Organisaatio ja teknologiavalinnat

Henkilövalinnat ja organisaatiomalli ovat yksi tärkeimmistä asioista koko toteutuksessa. Koska digitalisaatiohankkeet eivät koske vain omaa yritystä, vaan lisäksi kaikkia liiketoimintaverkostossa olevia muita yrityksiä, on erityisen tärkeää määritellä miten prosessia johdetaan. Yrityksellä tai sen valitulla kumppanilla tulee olla laaja liiketoimintaverkoston tuki ja ymmärrys miten tuota verkostoa laajennetaan toimintaympäristön muuttuessa. Organisaatiossa täytyy lisäksi olla sekä teknisiä että liiketoimintaa ymmärtäviä resursseja.

Teknologiavalinnat tulevat sen myötä minkälaisen organisaatiomallin yritys valitsee. Toki on oleellista miettiä, onko yrityksen liiketoiminnan kannalta tärkeää pitää teknologiakokonaisuutta sisäisenä palveluna, vai pitäisikö se ostaa ulkopuolelta. Usein hyvä balanssi löytyy, mikäli esimerkiksi teknologiaosaaminen ja palvelu ostetaan ulkopuolelta, mutta liiketoiminta-arkkitehtuuri pidetään sisäisenä strategisena toimintona. Valitun teknologian tulee mahdollistaa laajamittainen liiketoimintaverkosto, palveluliittymät erikokoisille toimijoille ja rajapinnoille, kehitys ja muutoshallinta sekä 24/7 tukipalvelut.

Nämä asiat on hyvä pohtia organisaatiomallin ja teknologiavalintojen osalta. Kahden viikon päästä pääsemmekin sitten jo käynnistämään ensimmäisiä digitalisaation käytännön toimenpiteitä!

Terveisin,
Heikki Pulli 1304Heikki Pulli

Kirjoittaja on toiminut yli 15 vuotta asiakaslähtöisissä liiketoiminnan kehitystehtävissä keskittyen erityisesti Sähköiseen toimitusketjun hallintaan, Sähköiseen laskutukseen sekä Integraatio ja Data Management -ratkaisuihin. OpusCapitassa hänen vastuualueena on vastata B2B Integraatioratkaisuista sekä viedä eteenpäin digitaalisen liiketoimintaverkoston ilosanomaa asiakkaille ja sidosryhmille.

›› Lue myös tämän blogisarjan kaksi ensimmäistä kirjoitusta, Digitaalinen kurkiaura - Viisi askelta menestyksekkääseen digitaaliseen liiketoimintaverkostoon ja  Askel 1: Suunnittelu ja kokonaisuuden mallinnus.