loka

18

Kohti menestyksekästä digitaalista liiketoimintaverkostoa – Askel 3: Ensimmäiset käytännön toimenpiteet

by

Käytännön toimenpiteet on hyvä aloittaa nopeimmin saavutettavista hyödyistä ja rajata ensivaiheeseen mukaan esimerkiksi viisi suurinta toimittajaa tai asiakasta. Valintakriteerinä voi olla osto-, myynti- tai laskumäärät näiden kauppakumppaneiden kanssa. Myöskin kumppaneiden valmiudet liittyä digitaaliseen verkostoon tulee samalla arvioida. Nämä kumppanit toimivat ensimmäisenä pilottina kokonaishankkeessa ja heidän avulla yritys saa arvokasta tietoa siitä, millä tavoin koko ketju toimii omasta liiketoiminnan järjestelmästä vastapuolen järjestelmään asti.

Digital Network

Tässä vaiheessa valittu teknologiapalvelun tuottaja on tärkeässä roolissa, jolloin kyseisen toimijan tulee tarjota mahdollisimman läpinäkyvä ohjausmalli kontaktointiin, sopimiseen ja projektin toimeenpanoon. Yrityksen tulee sopia palveluntuottajan kanssa, millä tavoin kauppakumppanit saadaan sitoutumaan tähän hankkeeseen mukaan. Tämä kaupallinen sitoutuminen voi olla esimerkiksi hankintaorganisaation määrittelemä hankintaehto ostosopimuksella, jolloin varmistetaan tavarantoimittajan motivointi digitalisaatioprojektissa. On myös tärkeää määritellä ja tarjota kauppakumppaneille erilaisia vaihtoehtoja, millä tavoin tavarantoimittajat pystyvät tekniset liittymät toteuttamaan. Teknisessä mielessä tämä voi olla esimerkiksi API-liittymä, jossa kuvausten ja testauspalveluiden avulla toimittajat pystyvät itsenäisesti toteuttamaan liittymänsä.

Projektin ehdottomasti tärkein vaihe on testaus, jossa mahdollisimman kattavalla aineistolla varmistetaan liittymien ja koko ketjun toimivuus. Kun osapuolet ovat varmistaneet koko prosessiketjun toimivuuden alusta loppuun asti, voidaan siirtyä tuotantoon. Tuotannon aikana palveluntuottaja varmistaa jatkuvalla valvonnalla ja seurannalla digitaalisen liiketoimintaverkoston toimivuuden ja ottaa proaktiivisesti mahdollisissa häiriötilanteissa yhteyttä kaikkiin osapuoliin koko ketjussa.

Tällä tavalla yritys saa ensimmäisen lähtölaukauksen digitaaliseen liiketoimintaverkostoon. Ensi kerralla keskitymme sitten palvelun laajentamiseen ja lisäarvon muodostamiseen liiketoimintaverkostossa.

Heikki Pulli 1304Terveisin,
Heikki Pulli

Kirjoittaja on toiminut yli 15 vuotta asiakaslähtöisissä liiketoiminnan kehitystehtävissä keskittyen erityisesti Sähköiseen toimitusketjun hallintaan, Sähköiseen laskutukseen sekä Integraatio ja Data Management -ratkaisuihin. OpusCapitassa hänen vastuualueena on vastata B2B Integraatioratkaisuista sekä viedä eteenpäin digitaalisen liiketoimintaverkoston ilosanomaa asiakkaille ja sidosryhmille.

››› Lue myös tämän blogisarjan aiemmat kirjoitukset, Digitaalinen kurkiaura - Viisi askelta menestyksekkääseen digitaaliseen liiketoimintaverkostoon,  Askel 1: Suunnittelu ja kokonaisuuden mallinnus ja Askel 2: Organisaatio ja teknologiavalinnat.