loka

31

Kohti menestyksekästä digitaalista liiketoimintaverkostoa – Askel 4: Tavoitteena 100 prosentin digitalisaatio

by

Kun palvelu on saatu tuotantoon ja ensikokemukset kerätty, on aika miettiä millä tavoin palvelu laajennetaan koskemaan koko liiketoimintaverkostoa, jotta alussa määritellyt liiketoimintahyödyt mahdollistuvat.

Thinkstockphotos 471296532

Yrityksen kannattaa laatia valitun liiketoimintaprosessin (esimerkiksi hankinta tai myynti) mukainen toimenpideohjelma yhdessä palveluntuottajan kanssa. Jos vaikka yritys keskittyy vain hankintaprosessin digitalisointiin, laaditaan toimenpiteet toimittajien määrän ja kaupankäynnin tapahtumien mukaisesti. Eli kuinka paljon yritys vastaanottaa katalogitietoa, lähettää tilauksia, vastaanottaa vahvistuksia tai laskuja toimittajakohtaisesti. Tuon listauksen perusteella tarkistetaan myös hankintaorganisaation kanssa, voiko toimittajien määrää supistaa tai hankintoja keskittää pienemmälle määrälle toimittajia. Tärkeää on myös määritellä hankintasopimuksilla sähköiset kauppatapahtumat toimittajasopimusten ehdoksi.

Toimenpideohjelman laatimisen ja tarkistuksen jälkeen palveluntuottaja kontaktoi toimittajat ryhmittäin, aloittaen suurimpien tapahtumamäärien toimittajista. Digitalisaation palveluntuottaja tarjoaa erilaisia liittymävaihtoehtoja toimittajille, jonka avulla toimittaja voi valita parhaan mahdollisen rajapinnan sähköisten kauppatapahtumien vaihtamiseen ostajan kanssa. Erilaisia rajapintoja voivat olla esimerkiksi ekosysteemin kautta vaihdettavat kauppatapahtumat, suorat järjestelmäliittymät, palveluntarjoajan API-liittymät, portaaliliittymät tai vaikkapa hybridiliittymät, jolloin PDF-sanomia käytetään sanomasisällön muodostamiseen. Koska tavoitteena on 100 %:in digitalisaatio, tulee palveluntuottajan pystyä sopeutumaan erilaisiin käyttötapauksiin.

Kun kontaktointi ja osapuolien sitouttaminen hoidetaan tehokkaasti sekä varmistetaan palvelun toimivuus tavoitteiden mukaisesti, voidaan jo muutaman kuukauden kuluttua nähdä konkreettinen muutos digitaaliseen prosessiin. Muutos edellyttää myös organisaation sisällä uusia työtapoja sekä palvelun mittarointia asetettujen KPI-tavoitteiden mukaisesti.    

Sitten on edessä enää viimeinen vaihe, jolloin palvelua kehitetään sekä mietitään millä tavoin uusi tehokas prosessi palvelee organisaation liiketoimintaa. Palataan tähän siis kahden viikon kuluttua.

Heikki Pulli 1304Terveisin,
Heikki Pulli

Kirjoittaja on toiminut yli 15 vuotta asiakaslähtöisissä liiketoiminnan kehitystehtävissä keskittyen erityisesti Sähköiseen toimitusketjun hallintaan, Sähköiseen laskutukseen sekä Integraatio ja Data Management -ratkaisuihin. OpusCapitassa hänen vastuualueena on vastata B2B Integraatioratkaisuista sekä viedä eteenpäin digitaalisen liiketoimintaverkoston ilosanomaa asiakkaille ja sidosryhmille.

››› Lue myös tämän blogisarjan aiemmat kirjoitukset, Digitaalinen kurkiaura - Viisi askelta menestyksekkääseen digitaaliseen liiketoimintaverkostoon,  Askel 1: Suunnittelu ja kokonaisuuden mallinnusAskel 2: Organisaatio ja teknologiavalinnat ja Askel 3: Ensimmäiset käytännön toimenpiteet.