maalis

22

Odotatko sote-uudistusta? Älä unohda kehittää ja kehittyä!

by

Terveydenhuollon organisaatiot ovat vaikeassa tilanteessa. Tarve parantaa toiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta on jatkuva, mutta niin on myös epävarmuus sote-uudistuksen ympärillä. Tämä saa monet empimään kehityshankkeiden aloittamista.

Hallitus teki viime vuoden lopulla linjaukset uudistuksen periaatteista, minkä jälkeen julkisessa keskustelussa on keskitytty spekuloimaan työnjakoa tulevien itsehallinto- ja sote-alueiden välillä. Uudistus etenee varmasti aikanaan, mutta maailma ei muutu vielä silloin kun lopulliset päätökset on tehty. Vuoteen 2019 on matkaa.

Kolme vuotta on pitkä aika olla kehittämättä tai kehittymättä. On kuitenkin paljon asioita, joita voi – ja kannattaa – kehittää heti. Jos oman toiminnan tehostaminen aloitetaan tänään, tehdyt investoinnit ehtivät maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin ennen uudistusta. Nyt tarvitaan vain uskallusta tehdä päätöksiä!

Tässä esimerkiksi kolme osa-aluetta, joilla voit lisätä digitaalisuutta ja hyötyä automaatiosta heti, ja samalla myös tasoittaa tietä kohti sote-aikaa.

Astu digiaikaan – vapauta kädet paperitöistä

Keskusteluissani sairaanhoitopiirien edustajien kanssa minulle on selvinnyt, miten suuri osa terveydenhuollon toimistorutiineista vaatii yhä manuaalista paperinkäsittelyä. Esimerkiksi potilasketjuun liittyvien kutsukirjeiden tai hoitotiivistelmien käsitteleminen vie paljon aikaa muulta asiakaspalvelulta ja potilastyöltä.

Organisaatiosi voi astua digiaikaan paperiasiakirjojen keskeltä nopeastikin. Ensimmäinen askel on sähköistää oma osuus dokumenttiprosessista ja ulkoistaa kumppanille asiakirjojen tulostaminen, kuorittaminen ja postittaminen. Digitaalinen prosessi on hajautetussakin organisaatiossa yhdenmukainen ja lisää tietoturvaa. Se myös säästää aikaa ja helpottaa työtä, kuten käy ilmi esimerkiksi Vaasan sairaanhoitopiirin kokemuksista.

Sähköistä laskutus – asiakkaasi voi silti saada laskunsa paperilla

E-laskut tuskin korvaavat ihan pian paperilaskuja sosiaali- ja terveysalalla, sillä valtaosa asiakkaista haluaa laskunsa yhä paperisina ja postitse. Tämä ei kuitenkaan estä organisaatioita sähköistämästä laskutustaan.

Laskujen lähetysprosessista voi rakentaa täysin sähköisen riippumatta siitä, millä tavalla potilas haluaa laskunsa vastaanottaa. Voit yhdistää kaikki organisaatiosi lähtevät laskut yhden ratkaisun pariin ja antaa palveluntarjoajan huolehtia laskun toimittamisesta asiakkaalle. Hyödyt sähköisen laskutusprosessin tehokkuudesta ja säästät aikaa taloushallinnon muihin tehtäviin.

Älä ”leikkaa ja liimaa” – anna ohjelmistorobotin hoitaa työläät rutiinit

Terveydenhuollossa on myös paljon hallinnollisia tehtäviä, jotka vaativat tiedon syöttämistä, siirtämistä ja vertailemista erillisten tietojärjestelmien välillä. Tämä on usein tarkkuutta vaativaa mutta monotonista ”leikkaa ja liimaa” -työtä, joka soveltuu paremmin ohjelmistorobottien kuin ihmisten tehtäväksi.

OpusCapitalla on jo paljon hyviä käytännön kokemuksia manuaalisten toimistorutiinien automatisoimisesta ohjelmistorobotiikalla. Automaation selkeiden hyötyjen – nopeus, virheettömyys ja tasalaatuisuus – lisäksi minusta merkittävää on myös se, miten manuaalisten rutiinien poistaminen voi lisätä työn mielekkyyttä ja innostavuutta.

Ohjelmistorobotiikka on myös kustannustehokas vaihtoehto kalliille ja aikaa vieville integraatioprojekteille. Tarve järjestelmäintegraatioille on valtava sitten kun sairaanhoitopiirien ja kuntien lukuisat eri tietojärjestelmät yhdistetään ja uusia järjestelmiä kilpailutetaan.

Paranna palvelutasoasi jo tänään

Olen varma siitä, että tehokkaat, pitkälle automatisoidut talous- ja dokumenttiprosessit ovat yksi tulevan sote-organisaation onnistumisen edellytyksistä.

Sote-aikataulu on haastava, ja hieman epäilen, ehditäänkö maakuntien laajat yhteiset alustat kilpailuttaa ja rakentaa valmiiksi määräaikaan mennessä. Siksi kannustankin terveysalan organisaatioita lähtemään liikkeelle heti ja edellyttämään taloushallinnon ja dokumenttienhallinnan prosesseilta tukea ydintoimintaan sekä tuottavuuden ja palvelutason parantamiseen jo tänään.

RaybymanOmalta osaltani lupaan vastata haasteeseen!
Mitkä ovat sinun organisaatiosi suurimmat haasteet sote-uudistuksessa?

Ray Byman
Toimialajohtaja
Puh. 040 592 0960
OpusCapita