loka

17

Taloushallinnon neljä mullistusta

by

Neljäs teollinen vallankumous on jo käynnissä ja teknologiakehitys etenee harppauksin. Monet ilmiöistä merkitsevät mullistusta myös yritysten hankinnan, ostamisen ja maksamisen prosesseihin. Lisäksi jo vuonna 2018 on tulossa lakimuutoksia, joiden vaikutukset näkyvät pian konkreettisesti talous- ja rahoitusjohtajien arjessa.

Poimimme taloushallinnon näkökulmasta neljä keskeistä muutosta, joiden pitäisi olla jo tänään sinunkin organisaatiosi kartalla. 

Koneoppiminen vaikuttaa talousosastojen arkeen seuraavien vuosien aikana enemmän kuin mikään muu teknologia. Itseoppivat koneet ja keinoälyratkaisut mielletään yhä tulevaisuuden visioiksi, vaikka ne ovat osa elämäämme jo tänään. Ehkä katselet illalla hyvän elokuvan, jota Netflixin koneoppimisalgoritmi suosittelee sinulle katsomishistoriasi perusteella?

Yritysten talouden ja hankinnan prosessit ovat oiva ympäristö koneoppimista hyödyntävälle automaatiolle, sillä näissä sähköisissä työnkuluissa ihmisen toiminnasta syntyy paljon historiadataa, jonka perusteella kone voi oppia. Muutos entiseen on valtava: kone luo esimerkiksi neuroverkkoja hyödyntämällä itse tarvittavat mallit tehtävän suorittamiseen – työhön ei tarvita koodaajaa. Lisäksi teknologia mahdollistaa päättelyäkin vaativien prosessien kuten ostolaskujen tiliöinnin automatisoinnin. Meidän kokemuksemme mukaan koneoppimisalgoritmi onnistuu tehtävässä 94-prosenttisesti, ja mikä parasta, se oppii jatkuvasti paremmaksi.

Lohkoketjuteknologiaa (blockchain) on kuvattu internetin veroiseksi mullistukseksi. Sen ensimmäinen sovellus, virtuaalivaluutta bitcoin on kerännyt huonoa mainetta, minkä vuoksi teknologia on monissa yrityksissä ohitettu olankohautuksella. Lohkoketjussa on kuitenkin erittäin paljon potentiaalia, ja uskomme sitä hyödyntävien ratkaisujen yleistyvän nopeasti. Olemme esimerkiksi mukana käynnistämässä hanketta suomalaisen verkkolaskuosoitteiston toteuttamiseksi lohkoketjuteknologian avulla.

Lohkoketju on hajautettu tietokanta, jossa tieto säilytetään keskitetyn palvelimen sijasta tuhansissa, jopa miljoonissa tietokoneissa ympäri maailmaa. Tämä tekee lohkoketjusta paitsi kustannustehokkaan, myös äärimmäisen luotettavan keinon säilöä tietoa: kun sisältö voidaan todentaa monesta lähteestä, tietojen muuttamisesta tulee mahdotonta. Luottamusta rakentavalle teknologialle on tarvetta, kun yritysten toimitusketjut ulottuvat entistä laajemmalle. Lohkoketjut mahdollistavat esimerkiksi älykkäiden sopimusten solmimisen ostajien ja toimittajien välisissä verkostoissa. 

Uusi maksupalveludirektiivi (PSD2), joka velvoittaa eurooppalaiset pankit avaamaan järjestelmiensä rajapinnat kolmansille osapuolille, on merkittävin tulossa olevista EU-tason lakimuutoksista. Direktiivi tuo pankkien hallitsemille maksuliikennemarkkinoille tervetullutta läpinäkyvyyttä ja kilpailua. Se avaa ovia fintech-toimijoille ja vauhdittaa kasvavaa toimialaa – pankkisektori on suuren murroksen edessä.

Me uskomme, että PSD2:n tuoma muutos suoraviivaistaa yritysten välisen maksuliikenteen prosesseja ja heijastuu näin hankinnasta maksuun -ketjuihin. Maksuliikenneoperaattorit voivat luoda yrityksille uudenlaisia palveluja: esimerkiksi välittää ostajan ja myyjän välillä reaaliaikaista luottotietoa ja tarjota myyntisaataville rahoitusta toimitusketjussa.

PEPPOL-verkoston merkitys rajat ylittävässä, sähköisessä maksuliikenteessä kasvaa, kun EU-direktiivit velvoittavat julkiset organisaatiot vastaanottamaan ja lähettämään tietyn eurooppalaisen normin, CEN/TC 434:n mukaisia sähköisiä laskuja. Lakimuutos koskettaa erityisesti niitä kymmeniä tuhansia yrityksiä, jotka käyvät kauppaa julkisen sektorin kanssa, mutta uskomme, että vaikutukset heijastuvat myös yritysten väliseen kauppaan. Yhtenäiset käytännöt edistävät sähköisiin hankinnan ja maksamisen toimintamalleihin siirtymistä Euroopassa ja rakentavat pohjaa automaattisille ja reaaliaikaisille myymisen ja maksamisen prosesseille.

Millaisia muutoksia nämä ilmiöt aiheuttavat sinun toimintaympäristössäsi? Miten voit hyödyntää niitä oman yrityksesi liiketoiminnan tueksi? Pystytkö kumppanisi tarjoamaan sinulle yhteensopivia ratkaisuja, joilla otat ensimmäisten joukossa kaiken irti uusista mahdollisuuksista?

Valmistautumiseen ei ole enää paljon aikaa. Nämä muutokset tapahtuvat sellaisella vauhdilla, että se joka jää paikalleen seisomaan, jää kyydistä.


Opuscapita Talouselama BlogitPetri Karjalainen & Henri Wiik, OpusCapita

Haluatko kuulla lisää tulossa olevien mullistusten vaikutuksista talousammattilaisten toimintaympäristössä? Tule mukaan Finance 4.0 -webinaariimme 20. lokakuuta! Kannattaa myös kuunnella ohjelmistorobotiikan hyötyjä ja käyttöönottoa käsittelevät webinaaritallenteemme.

Petri Karjalainen toimii tuotemarkkinoinnin vetäjänä OpusCapitassa. Hän tutkii disruptiivisten ilmiöiden ja teknologioiden vaikutuksia asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin sekä kartoittaa niiden luomia uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Henri Wiik vastaa laskuautomaation tuotemarkkinoinnista OpusCapitalla. Hän on erikoistunut ohjelmistorobotiikka- ja koneoppimisratkaisuihin ja keskittyy tällä hetkellä niiden soveltamiseen ostaja–toimittaja-ekosysteemissä.