tammi

19

Moderni perintä ei ole pelottelua

by

Valtaosa suomalaisista yrityksistä on osittain tai kokonaan ulkoistanut perinnän. Ikäväksi koettu asia on kivuttomampi ulkoistaa kuin hoitaa itse. Lisäksi yritykset tuntuvat ajattelevan, että tutut ja uudet asiakkaat muuttavat maksukäyttäytymistään helpommin ulkopuolisen pelotteen avulla kuin jos yritys lähestyy heitä itse. Kun kuviossa on mukana perintätoimisto, asiakkaat tiedostavat yleensä seuraukset, joita toimettomuudesta maksamattomien laskujen suhteen voi koitua: maksuhäiriömerkintöjä ja aseman muuttuminen kumppanien silmissä luottoa ja pitkät maksuajat ansainneesta yrityksestä ennakko- tai käteismaksuasiakkaaksi.

Perinnän ulkoistaminen ei kuitenkaan ole itseisarvo eikä se tuo yritykselle automaattisesti säästöjä ja entistä helpompaa elämää, vaikka ne palvelun ensisijaisia myyntiargumentteja yleisesti ovatkin. Yrityksiä on Suomessa satojatuhansia ja asiakkaita miljoonia. Näihin lukuihin mahtuu monenlaisia kohtaamisia ja tarpeita paitsi myyvän yrityksen, myös asiakkaiden puolelta. Tämän vuoksi perintätilanteitakin pitäisi pystyä käsittelemään yksilöllisesti parhaan tuloksen saavuttamiseksi.

Jos hoidat perinnän lepsusti, osa asiakkaista oppii hyödyntämään tilannetta ja maksaa aina myöhässä – tai jättää kokonaan maksamatta. Jos taas ryhdyt itse tai perintäkumppanisi kautta liian aggressiivisiin toimiin, saatat menettää asiakkaita ja heikentää samalla omaa imagoasi. Todennäköisesti et ole tämän päivän kilpailutilanteessa korvaamaton, vaan vastaavat tuotteet tai palvelut voi hankkia myös muualta.

Isoilla toimijoilla voi olla pitkälle kehitetty koneisto, joka hoitaa saatavienhallintaa pääsääntöisesti automaattisesti. Mutta ennen kuin automaatio ja robotiikka kehittyvät niin pitkälle, että ne ymmärtävät maksukäyttäytymistä yksilötasolla, ei tämäkään koneisto ole täydellinen. Yksilölliset tapaukset unohtuvat helposti suurten volyymien sekaan eikä poikkeuksille löydy tilaa.

Arvostava toimintatapa kerää kiitosta

Perintä kaipaakin enemmän älyä ja ymmärrystä siitä, kuka perittävä on ja miten lähestyminen olisi parasta hoitaa. Perintä voi nimittäin onnistuessaan olla asiakassuhdetta vahvistava kokemus negatiivisista ennakkoajatuksista huolimatta. Me OpusCapitalla lupaamme perintäpalveluja käyttäville asiakkaillemme, että heidän asiakkailleen jää perintätoimista asiantunteva kuva ja koko prosessista sellainen tunne, että asiakassuhde toimeksiantajaamme ei kärsi. Tämä on meille tärkeä osa palvelulupaustamme, jollaista isoimmat perintätoimistot eivät edes halutessaan pysty tarjoamaan kaikille eivätkä etenkään vähemmän tärkeille asiakkailleen.

Siksi onkin todella hienoa kuulla, että toimeksiantajamme saavat omilta asiakkailtaan hyvää palautetta nimenomaan arvostavasta ja joustavasta perinnästä. Helposti lähestyttävää ja ystävällistä asiakaspalvelua arvostetaan sekä toimeksiantajien että loppuasiakkaiden puolella. Saimme positiivista palautetta asiakkailtamme myös laadukkaasti tuotetuista materiaaleista ja kattavasta raportoinnista sekä perintäprosessin räätälöimisestä kunkin toimenantajan yksilöllisiin tarpeisiin sopivaksi. 

Perintää asiakkaan parhaaksi

Perinnän ei tarvitse perustua pelotteluun tai aggressiivisiin toimiin ollakseen tehokasta. OpusCapitan perintä kiinnittää paljon huomiota yksittäisten loppuasiakkaiden palveluun, mikä näkyy tavoitettujen loppuasiakkaiden, perittyjen myyntisaatavien ja solmittujen maksusuunnitelmien määrässä. Onnistumisprosenttimme on parempi kuin ison kilpailijan vastaava lukema.

Perintä on osa asiakkaan elinkaaren hallintaa. Kun asiakaskokemus käännetään pois negatiivisesta ajatusmaailmasta, epätoivottu tilanne voidaan hoitaa sekä toimeksiantajan että loppuasiakkaan kannalta positiivisesti. Toimeksiantajan näkökulmasta tämä tarkoittaa saatavan kotiuttamista kohtuullisessa ajassa ja kannattavan asiakassuhteen jatkumista. Loppuasiakkaalle paras ratkaisu on hoitaa asia ilman merkittäviä lisäkuluja tai maksuhäiriömerkintöjä. Parhaimmillaan positiivinen asiakaskokemus on sekä toimeksiantajan että loppuasiakkaan ennakko-odotusten ylittämistä.

Toni Kivinen newToni Kivinen

Kirjoittajalla on 10 vuoden kokemus b2b-myynnistä sekä asiantuntijatehtävistä yritysrahoituksen ja taloushallinnon parista.  OpusCapitassa hänen vastuualueena on Suomen myynnin tukeminen ja kehittäminen tilauksesta kassaan -tuotealueella: tekemisen lähtökohtana on asiakaslähtöinen ajattelutapa, joka tarkoittaa ratkaisujen ja uusien ideoiden esille tuomista.


Katso videolta, miten teet perinnän Sinun ja asiakkaasi parhaaksi!
Lue lisää, miten kotiutat rahat kassan tehokkaammin ja asiakasystävällisemmin.