huhti

28

Onko perinteisen perinnän aika ohi?
Ja mitä se merkitsee sinulle?

by

On vielä liian aikaista sanoa, mihin perintämarkkinoiden viimeaikaiset tapahtumat johtavat lähivuosien aikana. Varmaa on, että muutoksia on luvassa. Tästä on jo saatu viitteitä tänä vuonna, kun perintäyhtiöt ovat muodostaneet liittoja vanhojen verivihollistensa kanssa ja yrityskaupat ovat ulottuneet myös uusiin liiketoimintoihin. Markkinaosuudet jaetaan jatkossa yhä harvempien kesken.

Perintäyhtiöt eivät tarjoa enää ainoastaan perintää, vaan ulottavat palvelunsa laajasti yrityksen taloushallinnon prosesseihin, rahoitustuotteisiin ja erilaisiin maksamisen ratkaisuihin. Julkisuudessa huomiota vastaavasta toimialarajojen murroksesta on saanut etenkin OP, joka on avannut yksityissairaalan ja tarjoaa sähköautojen leasingpalveluja perinteisten pankkipalvelujen katteiden heikentyessä. Ei unohdeta myöskään Postia ja ruohonleikkureita. Perinteiset mielikuvat toimialoista ovat muuttumassa ja muutokseen reagointi on nykyään merkittävä kilpailuetu. Tästä hyvä esimerkki on Fortune 500 -yritysten elinikä, joka oli 1950-luvulla vielä 75 vuotta. Nykyisin vain 15 vuotta.

Paperilaskujen lähettäminen ja maksuajan antaminen ylipäätään eivät ole enää itsestään selviä asioita, vaikka molemmille löytyy varmasti omat kannattajansa sekä laskuttajan että ostajan puolelta. Maksutapojen, kuluttajakäyttäytymisen ja mahdollisesti myös viranomaissäädösten muuttuminen lyhyessä ajassa asettaa perintäyhtiöille uusia haasteita. Vaikka ”maksa laskulla” -vaihtoehto nostaa myyntiä erityisesti verkkokaupassa, ei se poista ongelmaa, että palvelua käyttävät henkilöt ovat maksuajan tai rahoituksen tarpeessa ja täten vaarassa ajautua muiden 380 000 maksuhäiriömerkinnän jo saaneen joukkoon. Aina edes luottotietojen tarkistus ennen kaupantekoa ei pienennä riskiä.

Yksi median kestoaiheista Suomessa on velaksi eläminen ja velkaantumisaste, joka kuvaa kotitalouksien velan määrää suhteessa niiden vuosiansioihin. Velkaantumisaste on tuplaantunut 20 vuodessa. Mikäli velaksi elämistä ryhdytään rajoittamaan ja jatkossa suositaan muun muassa ennakkomaksuja tai kohtuullisemman koron rahoitustuotteita, tappaa se osaltaan perinteistä perintäliiketoimintaa.

Suomessa perintämarkkinat on jaettu periaatteessa kahdelle toimijalle, joiden valta-asema on kestänyt jo monta elinikää. Yrityksillä ei ole ollut suurempaa tarvetta haastaa tai kilpailuttaa perintäkumppaneitaan, koska pääosin palvelut ovat toimineet. Seesteisessä markkinatilanteessa uusien toimijoiden on vaikea päästä markkinoille, sillä asiakkaat ovat jo "tyytyväisiä" olemassa olevaan tilanteeseen. Tämä ei tarkoita, että nykyinen toimintatapa olisi välttämättä se toimivin. Harvoin olympialaisissakaan voitetaan huonolla tuloksella: kilpailuasetelma kirittää parempiin suorituksiin ja innovatiivisempiin ratkaisuihin.

Yhdistymisten jälkeen perintämarkkinoilla on entistä suurempia pelureita, määrällisesti muutama vähemmän kuin aikaisemmin. Kilpailu samoista asiakkaista todennäköisesti vähenee. Yleinen kilpailun puute laiskistaa sekä asiakasyritykset että tappaa palveluja tarjoavien yritysten innovoinnin. Kilpailutilanteen puuttuminen ja edellä mainitut markkinamuutokset aiheuttavat riskin palvelutason alenemiselle.

Kilpailuttamalla aktiivisesti palveluntarjoajia yritys voi kuitenkin saada aikaan positiivisen kierteen, jossa vastakkainasettelu antaa sille entistä paremman kuvan markkinoista sekä mahdollisuuden seurata eri toimijoiden tuloksia ja käyttää parhaiten suoriutunutta kumppania eniten.

Perinteisten perintäyhtiöiden aika ei ole missään nimessä ohi, mutta on hyvä herätä huomaamaan, että niitä täydentäviä ja huomattavasti ketterämpiä palveluja myyntisaatavien perintään on markkinoilla tänä päivänä runsaasti.

OpusCapita tarjoaa koko tilauksesta kassaan -prosessin yhdeltä kumppanilta. Perinnässä emme tyydy tavanomaiseen palveluun, vaan pyrimme ylittämään sekä asiakkaan että asiakkaan asiakkaan odotukset. Tämä onnistuu uusilla, asiakaskeskeisillä ratkaisuilla, joissa teknologia ja prosessit ovat tätä päivää ja aina asiakkaan tarpeen mukaan muokattavissa.

Pysytkö sinä perinnän muutoksessa mukana?

 

Toni Kivinen newToni Kivinen

Kirjoittajalla on 10 vuoden kokemus b2b-myynnistä sekä asiantuntijatehtävistä yritysrahoituksen ja taloushallinnon parista.  OpusCapitassa hänen vastuualueena on Suomen myynnin tukeminen ja kehittäminen tilauksesta kassaan -tuotealueella: tekemisen lähtökohtana on asiakaslähtöinen ajattelutapa, joka tarkoittaa ratkaisujen ja uusien ideoiden esille tuomista.