elo

30

Perintä on taitolaji - voitko luottaa perintätoimistoosi?

by

Ammattitaitoinen perintä voi säästää yrityksesi luottotappioilta ja asiakassuhteiden menettämiseltä. Toimiihan perintätoimistosi arvojesi mukaisesti asiakkaistasi huolehtien?

Luottamus on kuin paperi kun se rypistyy. Se ei palaa ennalleen koskaan kun tulee tyrittyy.” Tämä on räppäri Cheekin ajatus luottamuksesta. Vaikka yritysmaailmassa asiaa ei näin runollisesti useinkaan esitetä, olet varmasti samaa mieltä. Luottamusta kahden toimijan välillä on vaikea palauttaa ennalleen, kun se kerran on menetetty.

Liiketoiminnan arkipäivää on, että yrityksillä on toisinaan hankaluuksia selviytyä kaikista vastuistaan ajallaan. Tilanteeseen voi olla monia, joskus jopa yrityksestä itsestään riippumattomia syitä. Kun haluat kotiuttaa myyntisaatavasi tehokkaasti ja samalla vaalia asiakassuhteitasi, sinun on edettävä varoen, mutta päättäväisesti. Tilanteessa, jossa yritys lipsuu sovituista maksuajoista pysyäkseen itse pinnalla, mutta päätyy vetämään samalla mukanaan alaspäin toista yritystä, ei ole kenenkään helppo navigoida.

Perintä voi olla ratkaisevassa roolissa näiden konfliktien sovittelijana niin, että luottamuksellinen ja molemminpuoliseen kunnioitukseen perustuva yhteistyö yritysten välillä voi jatkua. Antamalla ammattitaitoiselle perintätoimistolle jalansijaa yrityksesi taloushallinnon prosesseissa voit säästää resurssikulujen ja luottotappioiden lisäksi myös asiakassuhteesi.

Kauhun tasapaino

Miten myöhässä oleviin maksuihin pitäisi siis suhtautua? Yrityksille vaikeinta on tasapainoilu tilanteessa, jossa riskinä on joko asiakassuhteen menettäminen tai luottotappion hyväksyminen. Uuden asiakasyrityksen hankkiminen on aina kallista, ja lisäksi asiakkuuden vakauttaminen ja luottamuksen rakentaminen voi kestää jopa vuosia. Toisaalta myös retuperäisesti maksujaan hoitava asiakasyritys aiheuttaa kuluja. Kalliiksi tulevat varsinkin kroonisesti ”tyylikkäästi myöhässä” maksavat asiakkaat. Jo viikon myöhässä saapuva maksu aiheuttaa varsinkin pienissä yrityksissä muitakin ongelmia kuin vain harmaita hiuksia.

Kun valitset perintätoimistoa, varmista että toimisto jakaa arvosi ja näkemyksesi siitä miten haluat asiakasyrityksiäsi kohdella ja millaisia keinoja haluat käyttää erääntyneen saatavan kotiuttamiseksi. Toiset haluavat, että asia hoidetaan loppuun asti sovitellen. Tällöin yhteys asiakasyritykseen säilyy hyvänä ja yhteistyö voi jatkua läpi koko perintäprosessin, ja vielä sen jälkeenkin. Toiset taas haluavat, että sovitteleva palvelu loppuu siihen, kun saatava siirretään perintään. Näissä tapauksissa maksua peritään tiukoilla kehotuksilla, ja asiakasyrityksen itsensä on aika olla aktiivinen osapuoli.

Kuulostaako ’perintä’ yhä kirosanalta?

Perintä on taitolaji. Osaavimmat ammattilaiset kohtaavat sinun asiakasyrityksesi juuri oikeassa kanavassa, oikealla tavalla ja oikein ohjein. Näin saatavat voidaan kotiuttaa mahdollisimman nopeasti ilman, että horjutetaan kuitenkaan liikaa asiakkaasi talouden tilaa. Toisaalta sinua osataan neuvoa rehellisesti ja rohkeasti myös silloin, kun perintätoimille on tehtävä nopeita tai ratkaisevia suunnanmuutoksia.

Kaikki vahvat toimijat alalla osaavat kyllä tämän millintarkan tasapainoilun. Useimmat perintätoimistot eivät silti pysty takaamaan yksilöllistä ja asiakkaan toiveet huomioon ottavaa palvelua myös asiakkaansa asiakasyrityksille, siis perinnän loppuasiakkaille. Tämä on varmasti suurin syy siihen, miksi sana ’perintä’ kuulostaa yhä monen korvissa kirosanalta. Onneksi yksikin hyvä perintäkokemus voi muuttaa kaiken.

Sinun on voitava vaatia perintätoimistoltasi omiin arvoihisi perustuvaa palvelua omille asiakkaillesi. Perintä on kuin käyntikortti – oman yrityksesi jatke ja liikkeellä sinun asiallasi. Vaikutelma, joka perintäpalvelusta syntyy, vaikuttaa sinun asiakkaidesi kokemukseen. Sinun on pystyttävä luottamaan, että perintätoimisto hoitaa saatavien kotiuttamista sinun asiakkaistasi huolehtien silloin, kun omat resurssisi, keinosi tai tietosi eivät riitä.

Ida-Sofia Vesala
Kirjoittajalla on 6 vuoden kokemus perintäliiketoiminnasta, erityisesti yritysperinnästä sekä perintätoiminnan lanseeraamisesta ja kehittämisestä. OpusCapitalla hänen  vastuualueenaan on perinnän sisäinen ja ulkoinen viestintä, myynnin tukeminen sekä perintätuotteen koulutukset. Perintätiimin asiakaslähtöisen otteen, kilpailukykyisen tuotteen kehitysaskelten ja rautaisen ammattitaidon ilosanoman levitys on hänelle sydämen asia.

Tutustu OpusCapitan perintäratkaisuun, jolla et menetä asiakkaitasi