marras

06

Uusi Posti Messaging pitää asiakkaat digikehityksen kärjessä

by

Vuoden 2018 alusta Posti Groupin omistaman OpusCapitan nykyiset dokumenttien ja laskujen lähetyspalvelut, saatavien hallinta sekä digitointiliiketoiminta siirtyvät osaksi Posti Groupin palvelutarjontaa.

Meidän perinteisen liiketoimintamme integrointi osaksi Postipalveluita on erinomainen asia, kuin paluu kotiin! Osana Postipalvelut-liiketoimintaryhmää uusi Posti Messaging -yksikkö nimittäin pystyy tehokkaammin yhdistämään B2C-organisaatiot kuluttajiin kaikissa kanavissa. Posti Messaging yhdessä muiden Postipalveluiden kanssa tulee aktiivisesti kehittämään uusia digitaalisia palveluja, jotka ovat asiakkaillemme välttämättömiä tämän päivän murroksessa. Uuden Messaging-nimen mukaisesti keskitymme ratkaisuihin asiakasviestinnän tehostamiseksi, kaikki kanavat huomioiden ja loppuasiakasta unohtamatta.

OpusCapitan ohjelmistoratkaisut jatkaa liiketoimintaa OpusCapita-brandin alla ja keskittyy etenkin B2B-organisaatioihin ja auttaa jatkossakin asiakkaitaan myymään, ostamaan ja maksamaan entistä tehokkaammin kattavan hankinnasta maksuun (source-to-pay) -tarjooman avulla.

Olemme aloittaneet muutosviestinnän asiakkaillemme eri kanavia pitkin. Tarjoamamme ratkaisut ovat asiakkaiden käytössä normaalisti ja palvelut jatkuvat keskeytyksettä. 

Teknisesti nykyinen OpusCapita Group Oy muuttuu Posti Messaging Oy:ksi 1.1.2018, ja OpusCapitaa varten luodaan uusi yhtiö OpusCapita Solutions Oy. Muutokset edellyttävät jonkin verran sopimussiirtoja ja olemme lähiaikoina yhteydessä niihin asiakkaisiin, joita tämä muutos koskee.

Myös yleiset sopimusehtomme päivittyvät vastaamaan toukokuussa 2018 voimaan astuvan EU:n GDPR-tietoturva-asetuksen vaatimuksia, ja toimitamme uudet sopimusehdot kaikille niiden piirissä oleville asiakkaille vuoden loppuun mennessä.

OpusCapita Solutions ja Posti Messaging ovat kumpikin Posti-konsernin yhtiöitä ja tekevät jatkossa tiivistä yhteistyötä palvellakseen asiakkaita mahdollisimman hyvin.

Yhdessä Postipalvelujen kanssa meillä Posti Messaging -yksikössä tulee olemaan vahva fokus B2C-segmentin tarpeiden ymmärtämisessä ja kommunikaation tukemisessa kanavista riippumatta. Tavoitteenamme on ottaa aktiivinen rooli digitalisaation tukemisessa. Näin tulemme pitämään myös asiakkaamme kehityksen kärjessä tämän päivän murroksessa.

Kimmo Kauranen, uuden Posti Messaging -yksikön johtaja.

 

 

 

 

 

>> Lue uutinen OpusCapitan ja Postin toimintojen uudistamisesta