Kun fiksumpi hankinta tarkoittaa…

hallittua, helppoa ja intuitiivista ostamista

Sähköinen hankintajärjestelmä – 4 case study

OpusCapitan e-kirjassa kuvataan neljä sähköisen hankintajärjestelmän case studya. Asiakastarinoissa selviää käytännönläheisesti miten yritykset ovat ratkoneet sähköisen hankinnan haasteensa monimutkaisessa ja muuttuvassa toimintaympäristössä.

Case study 1 - 
Miten hallita hankintaa helposti ja ostaa nopeasti?

Verkko-ostaminen on tuttua meille kaikille. Odotamme nopeaa ja intuitiivista hakutoimintoa, selkeitä tuoteluetteloita ja sujuvaa maksamista. Eikö töissä ostamisen pitäisi olla yhtä helppoa?

Lue miten itävaltalainen kuljetus- ja logistiikkayhtiö ratkoi hankinnan haasteensa katalogin ja tilausprosessien hallinnassa.  Miten yritys onnistui tehostamaan hankinnan hallintaa ja sujuvoittamaan tilausprosessia?

 • Mitä työntekijät odottavat nykyaikaiselta hankintajärjestelmältä?
 • Miksi intuitiivinen tilaaminen on niin tärkeää nykypäivän liiketoiminnassa?
 • Miten tehdä tilaaminen helpoksi 40 000 työntekijälle?

Case study 2 - Miten yksinkertaistaa monimutkaista hankintaympäristöä ja tehostaa liiketoimintaa?

Monet yritykset toimivat monimutkaisissa hankinnan toimintaympäristöissä, joissa on tuhansia toimittajia, massiivisia tuoteluetteloja ja jatkuvia aikataulupaineita. Tällaisessa ympäristössä tilaamisen sujuvuus ja hallittavuus ovat koko liiketoiminnan kannalta erittäin tärkeitä, sillä niiden toimivuus heijastuu suoraan yhtiön tulokseen.

Lue miten globaali konevuokrausyhtiö ratkaisi monimutkaisen hankintaympäristönsä ja selkeytti varaosien tilaamista.

 • Miten hankintajärjestelmällä voi sujuvoittaa tilausprosessia monelta eri toimittajalta?
 • Miten ”vapaatekstitilausten” määrää voidaan vähentää?
 • Miten ”räjäytyskuvaa” voidaan hyödyntää osien hankinnassa?
 • Miten hankinnan ja taloushallinnon järjestelmien sekä toiminnanohjausjärjestelmien synkronointi helpottaa varaosien tilaamisessa?

Case study 3 - Miten kääntää ostoprosessi kilpailuvaltiksi?

Menestyäkseen globaalissa kilpailussa yrityksen on hallittava tiukkoihin aikatauluihin ja kustannusrakenteiden optimointiin liittyvät haasteet. Tämän vuoksi hankinnalla on yhä olennaisempi rooli yritysten käyttöpääoman hallinnassa.

Lue miten globaali logistiikkayhtiö käänsi älykkäällä sähköisellä hankintajärjestelmällä
 kunnossapitoon ja korjaukseen (MRO) liittyvien prosessien hallinnan kilpailuedukseen.

 • Millaisia vaikeuksia tulee eteen, jos hankinta- ja toiminnanohjausjärjestelmät ovat erillisiä?
 • Miten työnkulkujen automatisointi helpottaa käyttöpääoman halinnassa?
 • Miten tuoteluettelon intuitiivinen ja tehokas hakutoiminto luo pohjan MRO-hankintojen uudistamiselle?

Case study 4 – Miten tulla edelläkävijäksi hankinnan muutoksessa?

Pysyäkseen kilpailussa mukana yrtyksen hankintajärjestelmän on mukauduttava yrityksen ja toimintaympäristön tulevaisuuden muutoksiin: hankintajärjestelmän tulisi laajentua samanaikaiseksi yrityksen laajentuessa ja pystyä tukemaan tulevaisuuden älykkäitä toimintoja.

Lue johtavan globaalin teknologiayhtiön hankinnan muutosmatkasta, jossa selviää teknologian vaikutus hankintaan.

Miten hyödyntää jo nyt tulevaisuuden innovatiivisia ja älykkäitä hankinnan ratkaisuja?

 • Miten skaalata hankintajärjestelmä 90 maahan, neljän miljoonan nimikkeen ja lähes 5000 toimittajan tarpeisiin?
 • Miten hyödyntää teknologiaa massiivisessa tuoteluettelossa?
 • Miten kehittää hankintaa yhä intuitiivisemmaksi?
 • Millainen on hankinnan tulevaisuus ja miten teknologia muuttaa sitä?