TALOUSHALLINNON RATKAISUT

  • Laajennettu hankinnasta maksuun -ketju – Epäsuorien hankintojen hallinnan ja valvonnan tehostaminen auttaa varmistamaan, että sopimuksia noudatetaan ja että kaikki yrityksen kulut ovat läpinäkyviä.  
  • Ostolaskujen automatisointi – Keskitetty ja vaivaton ostolaskujen hallinta yhdistää hankinnan ja laskujenkäsittelyn saumattomaksi kokonaisuudeksi ja takaa täyden audit trailin (aukottoman kirjausketjun).
  • Kassanhallinta – Varmistaa kaikkien sisäisten ja ulkoisten maksujen sekä saapuvien rahavirtojen automaation, valvonnan ja vaatimustenmukaisuuden ja yhdistää tulevien kassavirtojen ennusteet nykyhetken todelliseen kassatilanteeseen.
  • Toimittajarahoitus – Parantaa sekä ostajien että toimittajien käyttöpääomaa ja kassavirtaa ja kasvattaa koko toimitusketjun suorituskykyä ja vakautta.
  • Laskutus- ja viestiverkosto - Mahdollisuus tavoittaa yhden yhteyden kautta satojatuhansia potentiaalisia liiketoimintakumppaneita, joille voi lähettää ja joilta voi vastaanottaa kaikkia dokumentteja ostotilauksista laskuihin eri tiedostomuodoissa (esimerkiksi XML, EDIFACT tai PDF). Yhteyden käyttäminen varmistaa myös, että yrityksesi noudattaa laskutusta koskevia paikallista lainsäädäntöä.    
  • Dokumenttiprosessien automatisointi - Digitaalisten dokumenttien helppo hallinta:  ei enää lomakkeita, jotka pitää tulostaa allekirjoitettaviksi, ei puuttuvien paperien manuaalista hakemista eikä henkilötietojen metsästystä. Vain toimivia, hallittuja sähköisiä työnkulkuja.