Asiankäsittelyprosessi

Neljä vaihetta tekee asiankäsittelyprosessista 
mahdollisimman tehokkaan ja virheettömän.

Asiakirjan vastaanottaminen

Loppuasiakas lähettää asiakirjan valitsemansa kanavan kautta: paperilla, sähköpostitse tai verkkolomakkeella. OpusCapita vastaanottaa materiaalin. Paperilla toimitetut tiedot skannataan ja digitaalisesti toimitetut siirretään edelleen analyysivaiheeseen. Mikäli materiaalia puuttuu, asiakirja palautetaan loppuasiakkaalle täydennettäväksi.

Asiakirjan analysointi

Lajittelu ja luokittelu asiakirjaa koskevien sääntöjen mukaisesti; tietyn summan alittavat asiat voidaan lähettää edelleen ilman jatkokäsittelyä. Asiakasta pyydetään tarvittaessa täydentämään tietoja.

Tarkistus

Tarkistaja saa kaiken materiaalin oikein ja täydellisenä alusta alkaen.

Viestintä

Tieto hyväksynnästä tai hylkäyksestä lähetetään suoraan loppuasiakkaalle kirjeitse, sähköpostitse tai portaalin kautta. Paperilla toimitettava posti voidaan lähettää omalta tietokoneelta suoraan OpusCapitan massatulostuspalveluun, jolloin säästytään manuaaliselta käsittelyltä.

Sinun hyötysi

Paperinkäsittely vähenee, kun materiaali digitoidaan ja sitä täydennetään jo prosessin alkuvaiheessa.

Sinun hyötysi

Automatisointi, lyhyet käsittelyajat ja hallintohenkilöstön työn väheneminen.

Sinun hyötysi

Ajansäästö, materiaaleja ei jouduta etsimään tai täydentämään.

Sinun hyötysi

Asiakkailta säästyy sekä aikaa että rahaa.