Lainanhakuprosessi

Viisi vaihetta sisältävä lainanhakuprosessimme
on aina mahdollisimman varma ja tehokas. 

Hakemuksen vastaanottaminen

Asiakas lähettää hakemuksen pankille verkon kautta tai kirjeitse.

Hakemuksen analysointi

Uuden asiakkaan henkilöllisyyden tarkistaminen. Luottotietojen tarkistaminen ja mahdollisen vakuuden tarpeesta päättäminen.

Viestintä

Asiakkaalle lähetetään lainalupaus tai vaihtoehtoinen lainaehdotus.

Sopimus

Jos asiakas hyväksyy tarjouksen, sopimus allekirjoitetaan ja rahat siirretään asiakkaalle tai vaihtoehtoisesti muulle tilille. Lainanmaksua varten järjestetään automaattinen tilisiirto.

Viestintä

Asiakkaalle lähetetään tietoa ja tarjouksia jatkuvasti hänen valitsemiensa kanavien kautta.

Sinun hyötysi

Jäsennellyt verkkolomakkeet vähentävät manuaalista käsittelyä.

Sinun hyötysi

Digitaalinen prosessi helpottaa käsittelyä – kaikki materiaalit ovat alusta alkaen koossa ja sisällöltään oikeanlaista.

Sinun hyötysi

Printer Driverin, sähköpostin tai digitaalisen postilaatikon ja allekirjoituksen käyttö tehostaa prosessia.

Sinun hyötysi

Sähköinen allekirjoitus, dokumenttien digitaalinen käsittely ja arkistointi helpottavat menettelyä.

Sinun hyötysi

Ei manuaalisia prosesseja – fyysiset lähetykset hoidetaan Printer Driverin kautta. Sähköistä allekirjoitusta käytetään uusien tarjousten allekirjoittamiseen ja erilaisten tarjousten digitaaliseen hallinnointiin.