HR-prosessi

Ratkaisujemme avulla eri ryhmät – työntekijät, henkilöstöpäälliköt, HR business partnerit ja asiakaspalvelu – voivat käsitellä HR-tietoja oman roolinsa mukaisessa näkymässä. 
Rekrytointiprosessimme on nelivaiheinen, ja sillä pyritään standardoimaan ja tehostamaan prosesseja.

Rekrytointi

Tarpeet tunnistetaan ja määritellään. Avoimesta työpaikasta ilmoitetaan ja rekrytointitoimisto tai yrityksen oma henkilöstöosasto valitsee hakijoiden joukosta sopivat kandidaatit.

Työsopimus

Henkilöstöosasto määrittelee tietoturvallisuudelle ja tietojen käsittelylle asetettavat vaatimukset, laatii työnkuvauksen ja yleisen toimintaohjeen sekä tarkistaa henkilön mahdollisen rikosrekisterin ja muut tiedot. Kaikki uudelle työntekijälle tarkoitetut materiaalit tallennetaan dynaamisiksi malleiksi eSign-palveluun.

Viestintä

Järjestelmään lisätään henkilön henkilötiedot palkanmaksua, IT-järjestelmää ja kulkukorttia varten sekä intranetiin ja muuhun laitteistoon pääsyä varten. Kaikki tiedot tallennetaan Document Manageriin. Lisäksi siellä laaditaan tapahtumien oikea-aikaisuudesta huolehtiva työprosessi. Document Managerissa on eri materiaaleista aina oikeat versiot, ja asiakirjat ovat vain HR-henkilöstön ja työntekijän käytettävissä.

Arkistointi

Henkilökohtaiset tiedot, CV mukaan lukien, arkistoidaan sekä sähköisesti että fyysisesti. Materiaaleista on aina saatavilla oikeat versiot.