Hankinnasta Maksuun -Ekosysteemi

Yritykset hakevat kasvua, toimitusketjut pitenevät, vaatimustenmukaisuuden kustannukset nousevat ja petosten riski kasvaa. Entistä monimutkaisemmassa toimintaympäristössä tarvitaan yhä tiiviimpää ja läpinäkyvämpää yhteistyötä yrityksen liiketoiminnan kannalta tärkeiden kumppaneiden kanssa.

OpusCapita toivottaa tervetulleeksi uuden digitaalisen ajan ja esittelee hankinnasta maksuun -ekosysteemin. Ekosysteemi yhdistää ohjelmistot, pilvi- ja mobiiliteknologian, big datan ja koneoppimisen, ja luo näin yritysten hankintatoimille, talous- ja kirjanpito-osastoille sekä rahoitus-ja treasurytoiminnoille integroidun alustan, joka mahdollistaa yhteistyön toimitusketjussa ja yhteydet toimittajiin kaikkialla maailmassa.

Toimitusketjun automatisoinnilla sujuvampi toimitusprosessi

Kattava näkymä toimittajille tehtyihin tilauksiin, laskuihin ja maksutietoihin mahdollistaa entistä parempien ja perustellumpien päätösten tekemisen, mikä auttaa nostamaan käyttöpääoman optimoinnin uudelle tasolle.

OpusCapitan hankinnasta maksuun -ekosysteemi koostuu viidestä integroidusta moduulista, joiden avulla ostajaorganisaatiot saavat täyden näkyvyyden toimittajaverkostoonsa.

  • Hankintaepäsuorien hankintojen hallinnan ja valvonnan tehostaminen auttaa varmistamaan, että sopimuksia noudatetaan ja että kaikki yrityksen kulut ovat läpinäkyviä.
  • Ostolaskujen automatisointi – keskitetty ja vaivaton ostolaskujen hallinta yhdistää hankinnan ja laskujenkäsittelyn saumattomaksi kokonaisuudeksi ja takaa täyden audit trailin (aukottoman kirjausketjun).
  • Kassanhallinta – varmistaa kaikkien sisäisten ja ulkoisten maksujen sekä saapuvien rahavirtojen automaation ja valvonnan ja yhdistää tulevien kassavirtojen ennusteet nykyhetken todelliseen kassatilanteeseen.
  • Rahoitus – parantaa sekä ostajien että toimittajien käyttöpääomaa ja kassavirtaa ja kasvattaa koko toimitusketjun suorituskykyä ja vakautta.
  • B2B-liiketoimintaverkosto – mahdollisuus tavoittaa yhden yhteyden kautta satojatuhansia potentiaalisia liiketoimintakumppaneita, joille voi lähettää ja joilta voi vastaanottaa kaikkia dokumentteja ostotilauksista laskuihin eri tiedostomuodoissa (esimerkiksi XML, EDIFACT tai PDF). Yhteyden käyttäminen varmistaa myös, että yrityksesi noudattaa laskutusta koskevia paikallista lainsäädäntöä.

OpusCapita tarjoaa lisäksi useita työkaluja, joiden avulla toimittajat voivat saumattomasti integroitua ostajan järjestelmiin, esimerkiksi toimittajaportaali ja laskujen lähettämisen ratkaisu. OpusCapitalla on myös valmiit, modernit onboarding-ratkaisut sekä kokemusta esimerkiksi toimittajien aktivoimisesta e-laskutuksen ja toimittajarahoituksen käyttäjiksi.