B2B-LIIKETOIMINTAVERKOSTO

Verkostomme kautta tavoitat yhden yhteyden kautta satojatuhansia potentiaalisia liiketoimintakumppaneita, joille voit lähettää ja joilta voit vastaanottaa kaikkia dokumentteja ostotilauksista laskuihin eri tiedostomuodoissa.

Kun puhutaan laskuautomaatiosta, termi ”e-lasku” aiheuttaa usein sekaannusta. Paperilaskujen skannaaminen ja tekstintunnistuksen hyödyntäminen sekä PDF-muotoisten laskujen lähettäminen sähköpostilla poistavat kyllä paperia yritysten prosesseista, minkä vuoksi menetelmiin viitataan usein sähköisenä laskutuksena. Kumpikaan näistä ei kuitenkaan täytä aidon e-laskun tunnusmerkkejä, sillä näin tuotetut laskut eivät ole riittävän tarkkoja eivätkä sisällä riittävästi informaatiota, jotta hankinta- ja laskunkäsittelyprosessia voitaisiin niiden perusteella automatisoida.

Aidon e-laskun avulla laskujenkäsittely voidaan automatisoida täysin. Laskutiedot siirtyvät toimittajilta suoraan ostajan ERP- tai laskunkierrätysjärjestelmään eikä ostajan tarvitse syöttää itse mitään tietoja. Ostaja ottaa toimittajien laskut vastaan etukäteen sovitussa muodossa, ja laskuissa voi lisäksi olla mukana esimerkiksi EDI-sanomia tai sähköisiä allekirjoituksia, jotka auttavat varmistamaan laskujen oikeellisuuden.

Olemme luoneet verkoston helpottamaan ostajien ja myyjien välisiä yhteyksiä. Se on yhteydessä myös muihin toimittajaverkostoihin, jolloin sen kattavuus on huomattavan laaja.

Näin tavoitat yhdellä yhteydellä satoja tuhansia potentiaalisia liiketoimintakumppaneita, joille voi lähettää ja joilta voi vastaanottaa kaikkia dokumentteja ostotilauksista laskuihin eri tiedostomuodoissa (esimerkiksi XML, EDIFACT tai PDF). Yhteyden käyttäminen varmistaa myös, että yrityksesi noudattaa laskutusta koskevia paikallista lainsäädäntöä.

Liiketoimintadokumenttien lisäksi tarjoamme ratkaisuja myös muun aineiston vaihtoon: hoidamme kaiken esimerkiksi hankinnan katalogeista ja itselaskutuksen tiedoista reklamaatioiden käsittelyä koskeviin viesteihin ja maksujen vahvistusviesteihin. Ratkaisumme kattaa jopa toimittajarahoituksen transaktiot. Kun annat yhden toimittajan huolehtia kaikista ulkoisista integraatioistasi, kaikki tieto voidaan helposti tallentaa, analysoida ja käyttää hyödyksi kustannusten optimoimisessa ja seurannassa sekä laatupoikkeamien ja petosten tunnistamisessa.

Sähköinen viestinvälitys ja erityisesti sähköinen laskutus tarjoavat ainutlaatuisia etuja sekä laskujen lähettäjille että niiden vastaanottajille.