TOIMITTAJARAHOITUS

Toimittajarahoitus-ratkaisulla sekä ostajien että toimittajien käyttöpääoma ja kassavirtaa parantuvat  ja samalla koko toimitusketjun suorituskyky ja vakaus tehostuvat.

Yhä useammat organisaatiot ympäri maailmaa optimoivat käyttöpääomaansa toimitusketjun rahoitusratkaisuilla. Ostajat pyrkivät pidentämään maksuaikaansa ja kasvattamaan DPO-lukuaan (Days Payable Outstanding, maksun suorittamiseen kuluva aika), kun taas toimittajat haluavat lyhentää myyntisaataviensa kiertoaikaa ja pienentää DSO-lukuaan (Days Sales Outstanding, maksun saamiseen kuluva aika). Joskus ostajien kuitenkin kannattaa maksaa aikaisin ja hyödyntää maksuehtoihin perustuvia kassa-alennuksia hankintakustannusten pienentämiseksi. Toimittajarahoitus palvelee sekä ostajien että myyjien tarpeita toimitusketjun rahoituksen optimoimisessa.

Toimittajarahoitusratkaisujen eli joko käänteisen factoring -mallin tai käteisalennusten avulla yhtiöt voivat yhtenäistää maksuehtojansa ja samalla tarjota toimittajille kustannustehokkaan tavan rahoittaa saatavansa. Tämä paitsi optimoi käyttöpääoman ja vähentää ulkoisen rahoituksen tarvetta toimitusketjussa, mutta myös pienentää toimittajariskiä. Toimittajarahoitusohjelma voidaan käynnistää nopeasti, sillä OpusCapitalla on käytössä vakioidut prosessit sekä valmiit rajapinnat rahoittajia ja ERP-järjestelmiä varten.

OpusCapitan toimittajarahoitusratkaisuun kuuluu toimittajien ennakkoanalyysi, joka auttaa luokittelemaan toimittajat ja valitsemaan keille rahoitusohjelmaa kannattaa tarjota ensin. Tämä varmistaa ohjelman mahdollisimman hyvät tulokset. Tarjoamme hankinnalle valmiita työkaluja maksuehtoneuvottelujen tueksi ja sähköisiä onboarding-ratkaisuja toimittajien mukaantulon helpottamiseksi. Laskuautomaatioratkaisumme varmistaa, että ostolaskut hyväksytään organisaatiossasi nopeasti. Edistynyt rahoitusalustamme toimii monipankkiympäristössä, mikä vähentää riskejä ja takaa, että rahoitusta on jatkuvasti saatavilla.

Miten toimittajarahoitus toimii käytännössä: