Vapauta käyttöpääomaasi – kotiuta rahasi ajoissa!

BPO Order to Cash

Tiedämme, että aika on rahaa. Yritysten ja muiden organisaatioiden taloudellinen pelivara on kaventunut ja saapuvien kassavirtojen tehokkaasta hallinnasta on tullut entistä tärkeämpää. Organisaatiot etsivät haastavassa tilanteessa keinoja tehostaa myyntisaatavien hallintaa ja nopeuttaa kassavirtaa voidakseen optimoida käyttöpääomaansa ja parantaa näin toimintavalmiuksiaan.

Tilauksesta kassaan -prosessin (Order-to-Cash, O2C) nopeus vaikuttaa merkittävästi yrityksen tarvitsemaan käyttö-pääomaan. Myyntisaatavien kiertoaikojen vauhdittaminen onkin yksi organisaatioiden keskeisimmistä tavoitteista tällä hetkellä. Esimerkiksi yritys, jolla on 130 M€:n liikevaihto, voi vapauttaa yli 1 M€ likvidejä varoja kotiuttaessaan myyntisaatavansa kolme päivää nopeammin kuin aikaisemmin. Samalla ulkoisen rahoituksen tarve pienenee, jolloin korkokuluista kertyy merkittäviä säästöjä. Kaiken kaikkiaan tehokkaimmin toimivilla yrityksillä voi olla jopa 60 prosenttia vähemmän käyttöpääomaa sidottuna operaatioihinsa kuin vertailuyrityksillä.

TEHOKAS TILAUKSESTA KASSAAN -PROSESSI VÄHENTÄÄ TYÖTÄ JA PIENENTÄÄ KUSTANNUKSIA

Maksuviivästykset ovat lisääntyneet Euroopassa selvästi kymmenen viime vuoden aikana. Tämä lisää haasteita erääntyvien saatavien hallinnalle ja perintäprosessin tehokkuudelle. Kun myyntisaatava on ollut erääntyneenä yli 90 päivää, tilastojen mukaan todennäköisyys sille, että lasku ylipäätään maksetaan, romahtaa. Viisaasti toimivat organisaatiot pitävätkin tarkasti silmällä saataviensa eräpäiviä ja ryhtyvät tehokkaisiin toimiin kotiuttaakseen saatavansa ajallaan – ennen kuin niistä kertyy ylimääräistä työtä, kustannuksia tai jopa luottotappioita.

Kontrolli koko myyntisaatavien prosessiin, aina tilauksesta tilille saapuvaan suoritukseen asti, on ratkaisevaa käyttöpääoman hallinnan ja maksuvalmiuden ennustettavuuden kannalta. Lisäksi laadukas, läpinäkyvä laskutusprosessi heijastuu asiakastyytyväisyyteen, etenkin jos asiakas joutuu selvittelemään laskuun liittyviä asioita.

KAIKKI TILAUKSESTA KASSAAN -PALVELUT KOKENEELTA ASIANTUNTIJALTA

Kannustamme organisaatioita vaatimaan tilauksesta kassaan -prosessiltaan mitattavia hyötyjä liiketoimintaansa – ja lupaamme myös vastata haasteeseen.

OpusCapitan kanssa voit parantaa tilauksesta kassaan -prosessin jokaista vaihetta, aina laskujen perintään asti. Olemme tämän prosessin asiantuntijoita. Meillä on yli 30 vuoden kokemus maksuliikenteen ja kassavirran hallinnan ohjelmistojen, automaation ja prosessien kehittämisestä. Autamme sinua tehostamaan kassavirtaa ja tarttumaan erääntyneisiin saataviin ennen kuin ne uhkaavat muuttuvat luottotappioiksi.

Palvelumme kattavat koko tilauksesta kassaan -prosessin. Kokoamme ohjelmistoista, ulkoistuspalveluista ja prosessin kehittämispalveluista tarpeidesi mukaisen yhdistelmän, jolla ratkaiset myyntisaatavien hallinnan haasteet. Tai miksi et antaisi koko tilauksesta kassaan -prosessin hoitamista ja kehittämistä meidän huoleksemme?