HANKINNAN JA TALOUDEN SAUMATON YHTEISPELI TUO HYVÄÄ VIIVAN ALLE

BPO Purchase to Pay

Yrityksen tuloslaskelmassa johdon mielenkiinto kohdistuu aivan ensimmäiseksi alariviin. Jos luku viivan alla ei ole sitä mitä odotettiin, otetaan suurennuslasin alle kulut. Miksi kulubudjetti ylittyi näin paljon? Ja mihin kaikki nämä rahat oikein menevät?

Kuluanalyysi ehkä osoittaa, että tuotteen tai palvelun tuottamiseen välittömästi liittyvät suorat hankinnat ovat kohtalaisen hyvin hankintatoimen hallinnassa. Samaa ei voi sanoa epäsuorista ostoista. Jopa 30 % liikevaihdosta voi kulua hankintoihin, jotka syntyvät vailla hankintatoimen ja talousosaston kunnollista ohjausta ja valvontaa. Näin käy, kun hankinnasta maksuun -prosessi (Purchase-to-Pay, P2P) on hajautunut eikä digitaalisuutta ja automaatiota hyödynnetä. Tällöin ei myöskään synny kaivattua läpinäkyvyyttä ja mahdollisuutta valvoa ja ohjata ostotoimintaa.

Hankinnasta maksuun -prosessin optimoinnilla läpinäkyvyyttä ja kulut pienemmiksi

Hankinnasta maksuun -prosessi koskettaa useimpia organisaation toimintoja. Jotta prosessi saadaan toimimaan saumattomasti, sitä tulee tarkastella ja kehittää nimenomaan prosessina, organisaatiorajat ylittäen. Tehokkaimmin hankinnasta maksuun -prosessinsa hoitavien yritysten transaktiokustannukset ovat merkittävästi pienemmät kuin vertailuyrityksissä, ja ne toimivat 2,5 kertaa nopeammin. Automatisoidun ja keskitetyn prosessin hyödyt ovat ilmeiset, mutta siitä huolimatta vain 6 %:ssa yrityksistä hankinnasta maksuun -prosessi on pitkälle automatisoitu ja yli 40 % yrityksistä käyttää yhä taulukkolaskentaohjelmia tietojen yhdistämiseen. Jokainen manuaalinen vaihe heikentää tehokkuutta ja maksuprosessin laatua ja on sekä ajan että rahan hukkaa.

Vaikka säästöt ovat kaikille tervetulleita, aina ei hankinnasta maksuun -prosessin optimoinnilla tavoitella ensi sijassa kustannusten pienentämistä. Usein ensimmäinen ja tärkein tavoite on saada kaikki hankinnat yhteiseen, saumattomaan ja läpinäkyvään prosessiin. Tämä onnistuu yrityksissä, jotka maksimoivat automaation hyödyt prosessin joka vaiheessa – verkkolaskusta globaaliin laskuautomaatioon – ja joiden kaikki alaprosessit palvelevat keskitettyä käyttöpääoman optimointia.

Kaikki hankinnasta maksuun -palvelut kokeneelta asiantuntijalta

Kannustamme organisaatioita vaatimaan hankinnasta maksuun -prosessiltaan mitattavia hyötyjä liiketoimintaansa – ja lupaamme myös vastata haasteeseen.

Hankinnasta maksuun -prosessin asiantuntijoina perehdymme tarkasti organisaatiosi tilanteeseen, käytämme alan parhaita käytäntöjä ja tuloksia vertailutietona ja pohdimme kanssasi erilaisia prosessin optimointivaihtoehtoja. Yhdessä suunnittelemme roadmapin, jota toteuttamalla rakennamme juuri teidän tarpeisiinne sopivan hankinnasta maksuun -toimintamallin.

Meillä on 30 vuoden kokemus lasku- ja maksuliikenteen sekä kassavirran hallinnan ohjelmistojen ja palveluiden suunnittelusta ja automaation hyödyntämisestä kansainvälisessä toimintaympäristössä. Autamme sinua kehittämään hankinnasta maksuun -prosessin, joka palvelee liiketoiminnan tavoitteita kokonaisvaltaisesti: saat aikaan merkittäviä säästöjä sekä hankinnoissa että prosessikustannuksissa ja mahdollisuuden käyttöpääoman tehokkaaseen optimointiin.

Avullamme saat täyden näkyvyyden kaikkiin hankinnasta maksuun -prosessin osaprosesseihin kuten ostotilausten täsmäytykseen, laskujen kierrätykseen ja arkistointiin. Kassanhallintaratkaisumme raportoi reaaliaikaisesti rahatilanteen ja myös ennustaa eri järjestelmistä saadun tiedon perusteella tulevaa – tiedät aina, paljonko rahaa on käytettävissä esimerkiksi investointeihin tai muihin kohteisiin. Ohjelmistotyökaluillamme voit valvoa kaikkia hankintakanavia ja toimittajia ja hyödyntää maksuehtoalennuksia. – Voit myös käyttää hyväksi toimitusketjun rahoituspalveluamme, joka palvelee sekä ostajan että myyjän käyttöpääoman optimointitarpeita. Ostajana voit tällä järjestelyllä yhtenäistää toimittajiesi maksuaikoja ja hyötyä vapautuvasta käyttöpääomasta. Samalla järjestely tuo pienten ja keskisuurten toimittajien ulottuville nopean ja edullisen tavan rahoittaa myyntisaataviaan ja varmistaa käyttöpääoman riittävyys.

Palvelumme kattavat koko hankinnasta maksuun -prosessin. Kokoamme ohjelmistoista, ulkoistuspalveluista ja prosessin kehittämispalveluista tarpeidesi mukaisen yhdistelmän, jolla ratkaiset hankinnasta maksuun -prosessin haasteet. Tai miksi et antaisi koko hankinnasta maksuun -prosessin hoitamista ja kehittämistä meidän huoleksemme?