Case Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Haaste

Tavaraliikenne- ja joukkoliikennelupahakemusten käsitteleminen hajasijoitetussa organisaatiossa tehokkaasti. Liikennelupien myöntämisen edellytysten selvittämiseksi tarvitaan rekisteritietoja useilta eri viranomaisilta.

Ratkaisu

OpusCapitan toimittama sähköinen asianhallintajärjestelmä lupahakemusten käsittelyyn. Rajapinnat eri viranomaisten rekistereihin mahdollistavat lupaprosessissa tarvittavien asiakirjojen noutamisen automaattisesti. Järjestelmä toimii myös sähköisenä arkistona.
LUE KOKO TARINA (PDF) >

Tarvittavat asiakirjat ovat käytössä ilman, että tarvitsee edes nappia painaa. Käsittelyjärjestelmä on nopeuttanut työtä, lisännyt asiakastyytyväisyyttä ja parantanut lupaprosessin laatua.

Pasi Hautalahti, Lupapäällikkö, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus