CASE JYVÄSKYLÄN ENERGIA

ULKOISTUS LASKI TALOUSHALLINNON KUSTANNUKSIA VIIDENNEKSEN

Haaste

Energiayhtiö haki säästöjä ja sen laskentatoimessa haluttiin varautua kiristyvään toimialasäännöstelyyn ja uusiin raportointivelvollisuuksiin parantamalla raportoinnin laatua ja täsmällisyyttä. Myös talousjärjestelmä odotti uusimista, ja tiedossa oli useita muita pakollisia järjestelmähankkeita.

Ratkaisu

OpusCapita vastaa ulkoistuspalveluna Jyväskylän Energian kirjanpidosta, konsernilaskennasta, käyttöomaisuuskirjanpidosta, osto- ja myyntireskontrasta, maksuliikenteestä ja palkanlaskennasta. Jyväskylän Energian talousprosessit on kuvattu ja dokumentoitu ja niiden toimet ja vastuut ovat tarkasti selvillä. Myös kustannukset ovat tiedossa. Yrityksen talousjohto voi rutiinitehtävien sijaan keskittyä raportoinnin kehittämiseen, rahoitukseen ja tulevaisuuden mallintamiseen. Taloushallinnossa ei ole henkilöstöriskejä.
LUE KOKO TARINA (PDF) >

Jos jotain ulkoistetaan, taustalla pitää aina olla tavoite kasvavasta osaamisesta, ja isossa palvelukeskuksessa osaaminen kehittyy ja tiivistyy.

Pasi Jalonen, Talousjohtaja, Jyväskylän Energia -yhtiöt