CASE SUOMEN LÄHIKAUPPA OY

LAAJA TALOUSHALLINNON ULKOISTUS TUKEE KASVUSTRATEGIAA

Haaste

Ulkoisen laskentatoimen prosessit tuli uudistaa kustannustehokkaiksi ja johdolle virheetöntä ja reaaliaikaista talousinformaatiota tuottaviksi.

Ratkaisu

Koko ulkoinen laskentatoimi ulkoistettiin OpusCapitalle, joka vastaa Suomen Lähikaupan pää-ja käyttöomaisuuskirjanpidosta, ostoreskontrasta ja ostolaskujen kierrätyksestä, myyntireskontrasta ja - laskutuksesta, varastolaskennasta, kassatilityksistä, maksuliikenteestä, palkanlaskennasta sekä matka- ja kululaskuista.
LUE KOKO TARINA (PDF) >

Kuvasimme prosessiemme tavoitetilan,ja yhdessä OpusCapitan kanssa ne on kehitetty haluamiksemme. Prosessit ovat nyt laadukkaita, läpimenoajat nopeita ja johdon raportointijärjestelmään tulevat luvut luotettavia ja reaaliaikaisia.

Sami Karppi, Talousjohtaja, Suomen Lähikauppa Oy