Treasury

Varmista läpinäkyvyys ja minimoi riskit

Kyberrikollisuudesta on tullut yksi treasury-toiminnon merkittävimpiä huolenaiheita. Nykyaikaisen treasuryn on kyettävä sopeutumaan muuttuviin tilanteisiin nopeasti, jotta se voi varmistaa näkyvyyden kassatilanteeseen, optimoida pankkikustannukset ja estää petoksia ja kyberrikollisuutta.

OpusCapitan kassanhallintaratkaisut antavat vapauden valita käytettävät pankkikanavat (SWIFT ja suorat yhteydet), jolloin myös kustannusten optimointi onnistuu joustavasti. Kyse on pankkiyhteyksien hybridimallista, jonka avulla saavutetaan kustannussäästöjä ja samalla pankkiyhteydet voidaan kuitenkin tarvittaessa sopeuttaa paikallisiin tarpeisiin (esimerkiksi kun paikallisia maksutietoja ei ole saatavilla SWIFTin kautta).

Kassanhallintaratkaisu tarjoaa helpon, rooliperustaisen käyttöoikeuksien hallinnan järjestelmän pääkäyttäjille ja valmiita maksupohjia, joita käyttämällä voidaan estää sähköpostin väärinkäyttöön perustuvia hyökkäyksiä ja muuta kyberrikollisuutta. Lisäksi saavutetaan kokonaisvaltainen audit trail (aukoton kirjausketju), joka kattaa järjestelmän jokaisen maksun, erän ja toimenpiteen. Näin syntyy kassavirran ja tapahtumien täysi läpinäkyvyys, jotta mahdolliset vilpit on helppo havaita aikaisin. Lisäksi yhdenmukaisten prosessien ja työkalujen luominen on helppoa.

Teemme erittäin läheistä yhteistyötä monien kassanhallinta-asiakkaidemme kanssa. He käyvät avointa ja jatkuvaa keskustelua tuoteasiantuntijoiden kanssa ja pääsevät näin suoraan vaikuttamaan kehitystoimintaamme ja sen suuntaan.