Toimittajarahoitus

Toimittajarahoitus on OpusCapitan uusi palvelu, jonka avulla yritykset voivat tarjota toimittajilleen edullista rahoitusta. OpusCapitan standardoidulla prosessilla Toimittajarahoituksen käyttöönotto on nopeaa ja vaivatonta. Samalla yritys voi yhtenäistää maksuaikojaan ja hyötyy vapautuvasta käyttöpääomasta. Katso oheinen animaatio Toimittajarahoituksen toimintaperiaatteesta.

Kaikki hyötyvät

Tutustu seuraavaan kaavioon! Siitä selviää, miten Toimittajarahoitus hyödyttää kaikkia osapuolia.