Billentis-raportti: Pohjoismaissa jo yli 40 % yritysten välisistä laskuista sähköisiä

10. kesäkuuta 2015

Yritykset tavoittelevat sähköisellä laskulla nyt hyötyjä koko toimitusketjulle

Sähköisen laskutuksen kasvu on ollut viime vuosina huomattavaa ja potentiaali on edelleen maailmanlaajuisesti valtava. Nyt alkamassa on sähköisen laskutuksen uusi aikakausi, toteaa OpusCapitan tukema tuore Billentis-raportti.

Maailmassa lähetetään vuonna 2015 noin 500 miljardia laskua. Näistä yli 42 miljardia on sähköisiä. Sähköisten laskujen määrä kasvaa Billentis-raportin mukaan maailmanlaajuisesti noin 20 % vuosivauhtia. Eurooppalainen riippumaton konsulttiyhtiö Billentis julkaisee globaalin markkinakatsauksen sähköisen laskutuksen kehityksestä vuosittain.

”Kasvua vauhdittaa nyt erityisesti se, että organisaatioilla on selvä käsitys eduista ja hyödyistä, joita sähköinen lasku ja talousprosessien automaatio voivat tuoda”, kommentoi Ahti Allikas, Order-to-Cash -ratkaisuista vastaava johtaja OpusCapitalta.

Hänen mukaansa Euroopassa sähköisten laskujen käyttöönotossa ei ole tähtäimessä enää pelkkä kustannus- ja prosessitehokkuus. Keskustelu on siirtynyt siihen, mitä verkkolaskulla voidaan tehdä mahdolliseksi liikekumppanien verkostossa. Yritykset tavoittelevat nyt lisäarvoa ja parempia toimintaedellytyksiä koko toimitusketjulle.

”Lisäksi käyttöpääoman optimointi on nyt etusijalla kaikenkokoisissa organisaatioissa, sekä ostajayrityksissä että heidän usein pienemmissä toimittajissaan. Tämä lisää sähköisten ja automaattisten – siis nopeiden ja läpinäkyvien – prosessien merkitystä yritysten hankinnasta maksuun ja tilauksesta kassaan -ketjuissa. Näissä laskut ovat keskeinen elementti.”

Billentis-raportti korostaa pienten ja keskisuurten yritysten roolia sähköisen laskutuksen kehitykselle. OpusCapitan näkemyksen mukaan tällä hetkellä nopeasti yleistyvät uudet rahoitusratkaisut, kuten toimittajaketjun rahoitus tai maksuaikaan sidotut alennukset (dynamic discounting), kannustavat erityisesti pieniä toimittajayrityksiä siirtymään sähköiseen laskutukseen. Verkkolasku sekä siihen perustuvat tehokkaat laskujen käsittelyn prosessit ostajayrityksen puolella ovat keskeisiä edellytyksiä rahoitusratkaisujen toiminnalle.

Monikanavaisuus säilyy tärkeänä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä

Euroopassa sähköisten laskujen osuus on suurin Pohjoismaissa, joissa jo yli 40 % kaikista yritysten välisistä sekä yritysten ja julkisen sektorin välisistä laskuista on sähköisiä. Keski- ja Etelä-Euroopassa sekä Isossa-Britanniassa sähköisten laskujen osuus on 15–40 %.

Vuoden 2018 lopussa voimaan tulevat uudet EU-direktiivit tähtäävät eurooppalaisen verkkolaskustandardin luomiseen julkissektorille ja edellyttävät muun muassa, että julkiset organisaatiot pystyvät vastaanottamaan julkisia hankintoja koskevat laskut sähköisessä muodossa.

Direktiivit vaikuttavat yli 100 000 julkishallinnon virastoon ja laitokseen Euroopassa. Billentis-raportti ennakoi, että niillä on valtava vaikutus sähköisen laskutuksen kasvuun Euroopassa.

”Julkishallinnon toimilla on ilman muuta iso merkitys. Ne voivat kuitenkin edistää merkittävästi rajat ylittävää, eri maiden välistä sähköistä laskutusta vain jos luotu standardi omaksutaan laajasti käyttöön myös yritysten välisessä laskuliikenteessä. Yritysten ja julkisen sektorin liiketoiminta on tyypillisesti hyvin paikallista. Eurooppalaisissa alustoissa on yhä vahvoja paikallisia piirteitä, vaikka sähköistä laskutusta on edistetty säädöksillä jo pitkään”, Ahti Allikas sanoo.

Samalla kun verkkolaskujen osuus organisaatioiden laskuliikenteessä kasvaa, jäljelle jäävien paperilaskujen ja muiden laskumuotojen tehokkaaseen käsittelyyn osto- ja myyntireskontraprosesseissa pitää myös kiinnittää huomiota.

”Monikanavainen laskujen vastaanottaminen ja lähettäminen on yhä keskeistä tehokkaille talousprosesseille kansainvälisessä toimintaympäristössä. Palvelutoimittajien rooli on nopeasti muuttuvilla markkinoilla entistä tärkeämpi yhteentoimivuuden parantamiseksi ja hyötyjen saamiseksi yhdenmukaisilla toimintatavoilla laskumuodosta riippumatta”, Allikas arvioi.

Lisätietoja:

Sara Hokkanen, viestintäpäällikkö, OpusCapita

sara.hokkanen@opuscapita.com, puh. 040 342 6261

Billentis-raportti ”E-invoicing: Entering a new era” on ladattavissa (englanniksi)