Suomalaisyrityksissä käynnissä maksukulttuurin muutos

23. huhtikuuta 2015

OpusCapitan tutkimuksessa 82% pk-yrityksistä raportoi maksuaikaviivästyksistä

OpusCapitan TNS-Gallupilla teettämässä tutkimuksessa tutkittiin yritysten välistä maksukäytäntöjä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tutkimuksesta ilmeni, että perinteinen suomalainen yrityskulttuuri, jossa maksuista huolehditaan ajallaan, on muuttumassa.

Jopa 82% vastanneista pk-yrityksistä kertoi asiakkaidensa jättävän noudattamatta ennalta sovittuja maksuaikoja. Ruotsalaisista pk-yrityksistä vain 28% raportoi samasta ilmiöstä. Norjassa puolestaan myöhästyneet maksut vaivasivat 38% vastaajista.

Lisäksi lähes viidennes vastanneista suomalaisista pk-yrityksistä raportoi lähettämiensä maksumuistutusten määrän lisääntyneen ja luottotappioidensa kasvaneen.

- Sovituista maksuajoista ei pidetä kiinni, vaan yhä useampi yritys saa rahansa myöhässä. Tämä on noussut selvästi esiin myös keskusteluissamme yritysten kanssa. Maksuvalmiuden heikko ennustettavuus ja kassavirran epävarmuus lisäävät rasitetta pienten yritysten taloudelliselle tilanteelle ja toimintakyvylle”, OpusCapitan johtaja Miikka Savolainen sanoo.

Uusi maksuehtolaki käytäntöön

Eduskunta hyväksyi 3.maaliskuuta lakimuutoksen, jonka mukaan yritysten välisen maksuajan ei tule ylittää 30 päivää. Kuitenkin vielä ennen lakimuutosta jopa 80% prosenttia haastattelututkimukseen osallistuneista suomalaisista isoista yrityksistä kertoi suunnittelevan maksuaikojen pidentämistä nykyisestä.

Lakimuutos yritysten välisistä maksuajoissa astuu voimaan 1.5.2015. Tämän jälkeenkin yrityksillä on mahdollisuus keskenään sopia 30 päivää ylittävistä maksuajoista. Toisaalta OpusCapita on myös tuomassa suomalaisten yritysten ulottuville toimittajarahoitusjärjestelmää, jonka avulla pk-yritys voi saada maksun itselleen muutamien päivien kuluessa, asiakkaanaan olevan suuryrityksen parempaa rahoitusasemaa hyödyntämällä.

- Sekä eduskunnan hyväksymä lakimuutos, että uudet, markkinoille tulevat rahoitusjärjestelmät ovat hyviä mahdollisuuksia tukea suomalaisten pk-yritysten kilpailukykyä ja toimintavalmiuksia. Nämä ovat tärkeitä askeleita oikeaan suuntaan, summaa OpusCapitan Savolainen.

75% OpusCapitan haastattelututkimukseen osallistuneista suomalaisyrityksistä ilmoitti, että maksuaikojen muutoksella tulee jatkossa olemaan merkitystä heidän taloustilanteeseensa. Vastaavasti ruotsalaisista yrityksistä vain 41% arvioi maksuajoilla olevan selvää vaikutusta. Norjalaisista näin arvioi vain 7 prosenttia vastaajista.

Haastattelututkimus toteutettiin joulukuussa 2014 ja maaliskuussa 2015. Haastateltavat koostuivat suomalaisten, ruotsalaisten ja norjalaisten yritysten talouspäättäjistä. Yhteensä kolmessa maassa tehtiin 287 haastattelua.

Lisätietoja:

Miikka Savolainen, johtaja, OpusCapita Group Oy

puh. 040 753 6484, miikka.savolainen@opuscapita.com