Käyttöoikeudet rakentavat turvallisuutta

08. syyskuuta 2016

OpusCapita tiukentaa ohjelmistonsa käyttäjähallintaa

OpusCapita tiukentaa käytäntöjään ohjelmistonsa käyttäjähallinnassa. Käyttöoikeudet ovat keskeinen turvallisuutta rakentava tekijä asiakasyritysten rahaliikennettä ohjaavissa järjestelmissä.

OpusCapita-ohjelmistossa on vahva, keskitetty käyttöoikeuksien hallinta, jonka avulla voidaan joustavasti määritellä tarkat oikeudet yksittäisille käyttäjille heidän rooliensa ja tehtäviensä mukaan sekä estää riskialttiit työyhdistelmät. Vastuu käyttöoikeuksista ja ohjelmiston käyttäjistä on kuitenkin aina asiakasyrityksellä itsellään.

”Jokaisella asiakkaalla tulee olla vähintään kaksi pääkäyttäjää, joilla on oikeus muuttaa käyttäjien oikeuksia tarpeen mukaan, avata lukittuneita käyttäjätunnuksia ja nollata salasanoja”, sanoo Team Leader Tiina Astren OpusCapitan ohjelmistotuesta.

Etenkään asiakasyritysten toiminnan laajentuessa ja kansainvälistyessä OpusCapitan asiakastuen asiantuntijat eivät voi tunnistaa asiakkaan käyttäjiä varmuudella. Tämän vuoksi asiakastuki ei jatkossa avaa ohjelmiston lukittuneita tunnuksia eikä tee muutoksia tunnuksiin käyttäjien suorien yhteydenottojen perusteella.

”Ensisijaisesti lukittuneet käyttäjätunnukset avaa aina organisaation oma pääkäyttäjä, joka puolestaan voi olla yhteydessä meihin, jos tarvitsee apua. Suhtaudumme vakavasti asiakkaidemme maksuliikenteen turvallisuuteen, ja tällä muutoksella haluamme entisestään lisätä varmuutta toimintatapoihimme”, Astren sanoo.

Aiemminkin asiakastuki on avannut lukittuneita tunnuksia asiakkaiden käyttäjille vain erillisestä sopimuksesta. Ohjelmiston käyttäjätunnukset lukittuvat asiakasyritysten omien tietoturvakäytäntöjen mukaisesti epäonnistuneiden kirjautumisyritysten jälkeen. Pääkäyttäjät saavat tiedon ohjelmiston tietoturvailmoituksista, voivat myös itse lukita esimerkiksi käyttämättömiä tunnuksia ja tarkastella muun muassa käyttöoikeuksien muutoshistoriaa. Jos käytössä on laajennettu käyttäjähallinta, turvallisuutta voi vahvistaa luomalla erityisen tarkastajaroolin, joka antaa toisena silmäparina hyväksynnän esimerkiksi käyttöoikeuksiin tehdyille muutoksille.

OpusCapitan asiakastuki auttaa tarvittaessa tarkistamaan käyttäjähallinnan tämänhetkisen tilanteen ja luomaan ohjelmistoon uusia pääkäyttäjiä. Lisäksi asiakkaille voidaan järjestää pääkäyttäjäkoulutusta käyttäjähallinnan tueksi.

 

Lisätietoja:

OpusCapita ohjelmistotuki support@opuscapita.com