OpusCapita mukana lohkoketjutekniikalla toteutetussa verkkolaskuosoitteisto-kokeilussa

01. joulukuuta 2016

Yritysten välisen laskuliikenteen digitalisoinnissa Suomi on muiden Pohjoismaiden kanssa maailman kärkikaartia. Maailmanlaajuisesti verkkolaskujen markkinapenetraation oletetaan olevan noin 10 %, kun Pohjoismaissa vastaava luku lähenee jo 50 %:a. Verkkolaskumarkkina kasvaa voimakkaasti: European E- Invoicing Service Providers Association (EESPA) raportoi tämän vuoden syyskuussa jopa 27 %:n kasvua. Taloushallinnon prosessien digitalisaatio ja automatisointi sekä siihen liittyvä ohjelmistorobotiikka ovat tässä keskeisiä ajureita. Toisaalta kehityksen takana ovat myös regulaatio ja julkisen hallinnon verkkolaskujen käyttöä ohjaavat toimet.

Verkkolaskun lähettäminen ja sen perille toimittaminen edellyttää, että laskussa on laskun saajan digitaalinen toimitusosoite. Mitä pidemmälle hankinnasta maksuun -prosessit digitalisoituvat ja automatisoituvat, sitä tärkeämpää on, että digitaalisten toimitusosoitteiden takana oleva tieto laskun saajasta samoin kuin sen lähettäjästä on ehdottoman luotettavaa ja ajantasaista. Lisäksi globalisaatio ja arvoketjujen pilkkoutuminen tuovat osoitteiden hallinnalle omat haasteensa. Euroopassa näitä haasteita koitetaan ratkoa EU-tasoisten Peppol-standardien avulla.

Suomessa verkkolaskutuksen osoitetarpeita on jo pitkään palvellut Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE:n verkkolaskuosoitteisto. Ylläkuvattu ja nyt jo näköpiirissä oleva entisestäänkin kiihtyvä kehitys vaatii kuitenkin verkkolaskuosoitteiston kehittämistä ja osoitteiston toteutuksessa käytettävän teknologian uudistamista.

Uudistustyö on nyt aloitettu testaushankkeella, jossa kokeillaan Fintech-maailmaa parhaillaan mullistavan lohkoketjuteknologian soveltuvuutta verkkolaskuosoitteistojen toteutuksen alustateknologiaksi. Kokeilun lähtökohdaksi on otettu aiemmin tehtyjen kehittämisehdotusten ja vaatimusmäärittelyjen tulokset, joita on lokakuusta alkaen tiivistetty ja muokattu työpajoissa. Määrittelytyön pohjalta käynnistettiin toteutustyö Finanssialan keskusliiton organisoimassa teknisessä työpajassa ja tavoitteena on, että joulukuussa 2016 kokeilun osapuolilla olisi testattavana hajautetusti ylläpidetty lohkoketju luomaan luottamusrakenteeseen perustuva verkkolaskuosoitteisto.

Hankkeessa mukana on merkittävä joukko verkkolaskutuksen toimijoita: OpusCapita, Tieto, Enfo ja Basware. Pankeista OP, Nordea, Danske ja Samlink. Lisäksi mukana ovat Vero, PRH, Palkeet, LähiTapiola, Taloushallintoliitto ja Nets. Finanssialan Keskusliitto toimii hankkeen fasilitoijana.

Hankkeen toteutuksesta vastaa lohkoketjuteknologiaan keskittyvä suunnittelutoimisto Nordledger (nordledger.com).