OpusCapitan yhteistoimintaneuvottelut Finance and Accounting Outsourcing -liiketoimintayksikön Suomen toiminnoissa päättyneet

07. syyskuuta 2016

OpusCapita on saanut päätökseen Finance and Accounting Outsourcing -liiketoimintayksikön yhteistoimintaneuvottelut Suomen toiminnoissa tavoitteena kehittää nykyisiä toimintoja vastaamaan markkinoiden kysyntää ja asiakastarpeita Suomessa. Neuvottelut aloitettiin 9.8.2016.

Suunnitellulla toimintamallin uudistuksella tavoitellaan kustannustehokkuuden ja palveluiden laadun parantamista selkeyttämällä prosesseja, karsimalla päällekkäisyyksiä ja vähentämällä henkilöstöä. Yhtiö arvioi saavuttavan noin 1,8 miljoonan euron säästöt vuositasolla toisesta vuosineljänneksestä 2017 alkaen.  

Yhteistoimintaneuvottelujen alussa kohderyhmään kuului 126 työntekijää. Määrä laski rajauksien jälkeen 105 henkilöön. Neuvottelujen alussa vähennystarve oli enimmillään 43 vakituista työsuhdetta. Neuvottelujen tuloksena vähennystarve taloudellisin ja tuotannollisin perustein on yhteensä 34 vakituista työsuhdetta Suomessa. Kohderyhmään sisältyi lisäksi 12 määräaikaista työntekijää, joiden sopimukset jatkuvat joulukuun 2016 loppuun saakka.

Neuvottelut koskivat Espoon/Helsingin, Jyväskylän, Kuopion, Tampereen ja Turun toimipisteitä. Uuden organisaatiorakenteen ja toimintamallin tehostamisen myötä palvelutuotannon toiminnot keskitetään Jyväskylään. Toimipisteet Kuopiossa ja Turussa lakkautetaan.

 

Lisätietoja:

Pellervo Hämäläinen, viestintäpäällikkö, OpusCapita
pellervo.hamalainen@opuscapita.com
p. 040 674 5257

 

OpusCapita sähköistää ja automatisoi ostotoiminnan, laskujen käsittelyyn ja maksamisen sekä tarjoaa ratkaisuja kassanhallintaan ja toimitusketjun rahoitukseen. Käsittelemme vuosittain yhteensä 600 miljoonaa transaktiota, joista 200 miljoonaa on sähköisiä. Teemme siten ostamisen ja maksamisen asiakkaillemme helpommaksi ja kustannustehokkaammaksi. Ratkaisumme tarjoavat asiakkaille reaaliaikaisen näkyvyyden ja kontrollin kuluihin ja kassavirtaan. Vuonna 2015 OpusCapitan liikevaihto oli 257 miljoonaa euroa. Yhtiön 2 100 ammattilaista palvelee 8 000 asiakasta 54 maassa. Vuonna 1984 perustettu OpusCapita on Posti Group -konsernin tytäryhtiö, ja yrityksen pääkonttori on Helsingissä. Lisätietoa on osoitteessa: www.opuscapita.com