Robotiikan käyttöönoton suurin haaste on pula osaajista: Suomalaisyritykset uskovat ohjelmistorobotiikan ja keinoälyn merkityksen kasvavan lähivuosina

kesäkuuta 06, 2016

Kansainvälinen robotiikka- ja keinoälykyselyn kartoitti yritysten kiinnostusta ohjelmistorobotiikkaa kohtaan helmi-maaliskuussa 2016. Kyselyn toteutti sähköisen laskutuksen ja talousprosessien automatisoija, suomalainen OpusCapita.

Kyselyyn vastanneista valtaosa (79 %) arvioi, että robotiikalla ja keinoälyllä tulee olemaan niille merkittäviä liiketoiminnallisia vaikutuksia seuraavan neljän vuoden kuluessa. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 74 yritystä eri toimialoilta. Mukana oli 37 suomalaisyritystä.

Neljännes kaikista niistä organisaatiosta, joissa jo hyödynnettiin tietotyön automatisointia, arvioivat että ohjelmistorobotiikka ja keinoäly tulevat mullistamaan koko liiketoiminnan. Viidennes näistä vastaajista arvioi sillä olevan merkittävää vaikutuksia liiketoimintaan.

Suurimmat tietotyön automatisoinnin hyödyt löytyvät taloushallinnon, palkanmaksun ja asiakaspalvelun automatisoinnin alueelta.

  • Robotisaatio ja koneoppiminen tulevat mullistamaan työnteon myös siellä, missä työskennellään suurten tietomäärien ja datan parissa. Omat kokemuksemme ohjelmistorobotiikan hyödyntämisestä ovat erittäin rohkaisevia ja olemme pystyneet tehostamaan taloushallinnon rutiinitöitä, sekä parantamaan työn laatua jopa odotettua paremmin, kertoo Petri Karjalainen, Head of Product Marketing, OpusCapita.

OpusCapitan saamien vastausten perusteella ohjelmistorobotiikan ja keinoälyn avulla haetaan ennen kaikkea toimintojen tehostamista (81 %), kustannussäästöjä (49 %) ja mahdollisuutta vähentää työntekijöiden tylsiä rutiinitöitä (41 %). Lähes kolmannes suomalaisista vastaajista (30 %) kertoi pyrkivänsä laadun parantamiseen ja riskien minimointiin ohjelmistorobotiikan avulla. Muissa maissa tähän pyrki 35 prosenttia vastaajista.

Pulaa osaajista

Esimerkiksi Liikenne- ja viestintäministeriön tammikuussa 2016 julkistaman robotiikan taustaselvityksen mukaan kasvavilla yrityksillä on Suomessa ajoittain ongelmia osaavan henkilökunnan löytämisessä robotiikan ja keinoälyn saralla. Tämä haaste tuli esiin myös OpusCapitan kyselyssä, jossa ylivoimaisesti suurin osa suomalaisista vastaajista, 43 prosenttia, sanoi osaajapulan olevan suurin este ohjelmistorobotiikan käyttöönotolle.

OpusCapita selvitti verkkopohjaisella Robotiikka- ja tekoälykysely 2016 -kyselyllään yritysten ja organisaatioiden asenteita robotiikkaa ja tekoälyä kohtaan helmi-maaliskuussa 2016.

Kyselyssä keskityttiin erityisesti ohjelmistorobotiikkaan, jolla tarkoitetaan virtuaalista käyttäjää joka oppii toimimaan ihmisen tekemän työn pohjalta, ja pystyy hyödyntämään eri sovelluksia ja tietolähteitä annettujen sääntöjen puitteissa. Ohjelmistorobotti pystyy toimimaan ihmistä nopeammin ja virheettömämmin. Keinoäly ja koneoppiminen mahdollistavat sen, että robotti luo itselleen tarvittavat algoritmit, mikä nopeuttaa robotiikan käyttöönottoa organisaatioissa huomattavasti. 

Tutkimuksen tuloksiin voi tutustua osoitteessa:
http://pages.opuscapita.com/RPA-Survey-2016.html 

Lisätietoja:

Petri Karjalainen, Head of Product Marketing, OpusCapita
petri.karjalainen@opuscapita.com
p. 040 741 6041

Heini Pensar, Head of Professional Services, Finance and Accounting Outsourcing, OpusCapita
heini.pensar@opuscapita.com
p. 044 4566 173

Pellervo Hämäläinen, viestintäpäällikkö, OpusCapita
pellervo.hamalainen@opuscapita.com
p. 040 674 5257 

OpusCapita sähköistää ja automatisoi ostotoiminnan, laskujen käsittelyyn ja maksamisen sekä tarjoaa ratkaisuja kassanhallintaan ja toimitusketjun rahoitukseen. Käsittelemme vuosittain yhteensä 600 miljoonaa transaktiota, joista 200 miljoonaa on sähköisiä. Teemme siten ostamisen ja maksamisen asiakkaillemme helpommaksi ja kustannustehokkaammaksi. Ratkaisumme tarjoavat asiakkaille reaaliaikaisen näkyvyyden ja kontrollin kuluihin ja kassavirtaan. Vuonna 2015 OpusCapitan liikevaihto oli 257 miljoonaa euroa. Yhtiön 2 000 ammattilaista palvelee 8 000 asiakasta 54 maassa. Vuonna 1984 perustettu OpusCapita on Posti-konsernin tytäryhtiö, ja yrityksen pääkonttori on Espoossa. Lisätietoa on osoitteessa: www.opuscapita.com