Lohkoketju, PEPPOL, automaatio – 3 visiota talouden ja hankinnan tulevaisuudesta

10. heinäkuuta 2017

Miten lohkoketju, PEPPOL ja automaatio vaikuttavat hankinnan ja taloushallinnon tulevaisuuteen? Petri Karjalainen (vas.), Heikki Pulli, Ville Toro ja Helena Lappalainen keskustelivat aiheesta OpusCapita Finance Forumissa 2017.

Miten lohkoketju, PEPPOL ja automaatio vaikuttavat hankinnan ja taloushallinnon tulevaisuuteen? Petri Karjalainen (vas.), Heikki Pulli, Ville Toro ja Helena Lappalainen keskustelivat aiheesta OpusCapita Finance Forumissa 2017.

Miten teknologiakehitys ja lakimuutokset vaikuttavat hankinta- ja talousjohtajien arkeen? Miltä näyttää hankinnan ja talouden tulevaisuus?

OpusCapitan Finance Forum 2017 -tapahtuman paneelikeskustelussa pohdittiin tulevaisuuden visiota taloushallinnon automaatiosta. Asiantuntijat nostivat esille kolme näkökulmaa organisaatioiden hankinnassa ja taloudessa tapahtuviin muutoksiin.

Lohkoketju mullistaa toimitusketjut

Megatrendiksikin nimetty lohkoketjuteknologia voi muuttaa merkittävästi yritysten välistä toimintaympäristöä. OpusCapitan lohkoketjuarkkitehti Ville Toro kehottaa keskittymään itse teknologian sijasta siihen, mitä lohkoketjuilla voi saada aikaan: läpinäkyvyyttä ja luottamusta.

”Teknisesti lohkoketju on hajautettu tietokanta, joka mahdollistaa erilaisten transaktioiden varman tallentamisen yhteiseen, jaettuun rekisteriin. Merkittävää on se, miten teknologia voi muuttaa organisaatioiden toimintatapoja. Kun sama tieto on samanaikaisesti ja luotettavasti kaikkien osapuolten saatavilla, esimerkiksi erilaiset yritysten väliset transaktiot voivat olla aiempaa nopeampia, ja samalla säästetään kuluissa.”

Lohkoketju on tunnettu virtuaalivaluutta bitcoinin takana olevana teknologiana, ja tällä hetkellä lohkoketjuihin tallennetaan esimerkiksi julkisia rekistereitä, kuten maa-alueiden ja kiinteistöjen omistajatietoja. Toro ennustaa, että yritysten myymisen, ostamisen ja maksamisen prosesseja mullistavat etenkin älysopimukset, jotka ovat mahdollisia lohkoketjuympäristössä.

”Älysopimus toteuttaa itse itsensä: kun esimerkiksi ostaja kuittaa tilauksen vastaanotetuksi, toimittaja saa maksun automaattisesti. Kun kaikki tilaukseen ja toimitukseen liittyvä tieto on reaaliaikaisena lohkoketjussa, voidaan ohittaa monta välivaihetta ja lisätä varmuutta kaupankäyntiin”, Toro toteaa.

PEPPOL vauhdittaa hankinnan digitalisaatiota

Hankinnasta maksuun -prosessin digitalisoitumiselle antaa vauhtia myös nopeasti kasvava PEPPOL-verkosto.

”PEPPOL on standardoitu infrastruktuuri, jossa ostaja- ja toimittajaorganisaatiot voivat vaihtaa ja välittää paitsi sähköisiä laskuja myös esimerkiksi sähköisiä katalogeja, tilauksia sekä tilaus- ja toimitusvahvistuksia. Sähköisestä laskusta on puhuttu pitkään. PEPPOL kuuluu seuraavaan aaltoon, joka vauhdittaa koko hankintaprosessin sähköistymistä”, OpusCapitan B2B-integraatioratkaisuista vastaava Heikki Pulli summaa.

PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online) syntyi EU:n hankkeessa, jonka tavoite oli helpottaa eurooppalaisten toimittajien kauppaa julkisen sektorin kanssa. Nyt PEPPOL on käytössä jo 11 Euroopan maassa. Kiinnostusta lisää vuoden 2018 loppuun mennessä voimaan tuleva direktiivi, joka velvoittaa julkisen sektorin organisaatiot käyttämään sähköisiä hankintasanomia ja laskuja.

”Julkisella sektorilla on iso rooli digitaalisen markkinan luomisessa. PEPPOL on lisäksi oiva esimerkki liiketoimintaverkostosta, ekosysteemistä, jotka ovat yhä keskeisempiä yritysten välisessä kaupassa. Yritysten on löydettävä omalle liiketoiminnalleen tärkeät paikalliset, kansainväliset ja toimialakohtaiset verkostot sekä palveluntarjoaja, joka voi auttaa heitä liittymään tehokkaasti niihin kaikkiin”, Pulli sanoo.

Uusi automaatiokulttuuri vaatii uutta johtajuutta

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeiden kehitysjohtaja Helena Lappalainen muistuttaa, että usein teknologia kehittyy nopeammin kuin ihmisten ja organisaatioiden valmiudet uudenlaiseen toimintaan. Palkeet on edennyt viime vuodet määrätietoisesti digitalisaatiossa ja muun muassa ottanut käyttöön ohjelmistorobotteja talous- ja palkkahallinnon tehtäviin.

”Automaation lisääminen ei ole organisaatioissa enää pelkkä ohjelmisto- tai järjestelmämuutos, vaan se on todellinen kulttuurin ja työn muutos, joka vaikuttaa laajasti tekemiseen ja joka vaatii johtamista, uutta ajattelutapaa ja myös uutta osaamista.”

”Kehittyvät teknologiat muuttavat edelleen talous- ja henkilöstöhallinnossa tehtävän työn luonnetta. Kaikki mikä voidaan automatisoida, se automatisoidaan”, Lappalainen sanoo ja korostaa, että kyse on lopulta prosessien laadun ja tehokkuuden jatkuvasta parantamisesta.

OpusCapitan strategisista kumppanuuksista vastaava Petri Karjalainen muistuttaa, että myös tämän päivän automaatio on evoluution tulosta.

”Ohjelmistorobotit, jotka pystyvät suorittamaan sääntöpohjaisia tehtäviä, ovat askel eteenpäin makro-ohjelmoinnista, mikä on tuttua taulukkolaskentaohjelmia käyttäneille talousihmisille. Kehitys jatkuu, ja jo nyt tekoäly mullistaa yritysten talouden ja hankinnan prosessien  automaatiota. Seuraavien vuosien aikana koneoppiminen vaikuttaa taloushallintoon todennäköisesti enemmän kuin mikään muu teknologia.”

 

Mitä moderni hankinta ja talous odottavat toisiltaan? Lue hankinta- ja talousjohtajan keskustelu Finance Forumissa.

OpusCapitan toimitusjohtaja Patrik Sallner kertoi näkemyksensä yritysten välisen myymisen, ostamisen ja maksamisen tulevaisuuteen The future of B2B commerce -webinaarissa. Kuuntele tallenne!