OpusCapita Helsingin Diakonissalaitoksen kumppani hankinnasta maksuun -prosessin kehittämisessä

24. lokakuuta 2017

Tavoitteena laadun ja läpinäkyvyyden parantaminen sekä kymmenien prosenttien säästöt

Helsingin Diakonissalaitos on valinnut OpusCapitan – hankinnan, maksamisen ja kassanhallinnan ratkaisujen toimittajan – kumppanikseen säätiön hankinnasta maksuun -prosessin kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.

Sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavan Helsingin Diakonissalaitoksen tavoite on parantaa hankintatoimen ja ostolaskujen käsittelyn laatua ja läpinäkyvyyttä sekä lisätä automaatiota ja kontrollia ostamiseen ja maksamiseen. OpusCapitan kokonaisvaltainen pilvipalveluratkaisu sisältää sähköisen hankintajärjestelmän, johon kuuluvat muun muassa online-katalogit, älykkäät tilauslomakkeet ja itsepalveluportaali toimittajille tietojen ylläpitoon, sekä laskuautomaatioratkaisun ostolaskujen käsittelyprosessin tehostamiseen. Ratkaisu otetaan käyttöön useissa Helsingin Diakonissalaitoksen säätiökonsernin organisaatioissa, kuten tytäryhtiö Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:ssä ja Suomen Diakoniaopistossa.

”Haluamme rakentaa erinomaisen säätiön ja tehostaa omaa toimintaamme. Tuotteiden ja palvelujen ostaminen ja tilaaminen sekä laskujen käsittely ja maksaminen vaativat paljon hallinnollista ja manuaalista työtä. Koko hankinnasta maksuun -ketjun automaatiota ja läpinäkyvyyttä lisäämällä tavoittelemme merkittäviä, kymmenien prosenttien säästöjä sekä hankintojen ja ostolaskujen käsittelyyn kuluvasta ajasta että hankintakustannuksista. Toimintatapojen uudistaminen auttaa keskittymään entistä paremmin säätiön ydintehtäviin”, sanoo talousjohtaja Alisa Yli-Villamo Helsingin Diakonissalaitokselta.

Samalla Diakonissalaitos siirtyy laajamittaisesti ostotilauskäytäntöön. Kun saapuvilla ostolaskuilla on ostotilaus- tai sopimusnumero, ne kohdistuvat ja tiliöityvät automaattisesti oikein eikä niitä tarvitse kierrättää tarkistettavana ja hyväksyttävänä.

”Lisäksi kun hankinnat perustellaan ja hyväksytään jo ostovaiheessa, pystymme valvomaan entistä paremmin, että ostot kohdistuvat valituille toimittajillemme ja että toimittajien kanssa neuvoteltuja sopimuksia noudatetaan. Hankintajärjestelmän ja ostolaskujen käsittelyn toiminnallisuudet, kuten mobiilikäyttö tukevat uusien käytäntöjen rakentamista”, sanoo hankintapäällikkö Samira Jaakkola Helsingin Diakonissalaitokselta.

”Olemme iloisia, että Helsingin Diakonissalaitos päätti hyödyntää osaamistamme hankinnasta maksuun -prosessinsa kehittämisessä ja parhaiden käytäntöjen mukaisten toimintatapojen rakentamisessa sekä ostamiseen että maksamiseen. Kokonaisratkaisun avulla Diakonissalaitos voi saavuttaa tavoitteensa ja saada aitojen kustannussäästöjen lisäksi merkittäviä liiketoiminta- ja prosessihyötyjä”, sanoo Sales Acceleration Lead Marc Josefsson OpusCapitalta.

Helsingin Diakonissalaitos valitsi OpusCapitan kumppanikseen kilpailutuksen jälkeen. Diakonissalaitos käytti entuudestaan jo OpusCapitan maksuliikenneratkaisua.

”OpusCapita pystyi tarjoamaan meille koko hankinnasta maksuun -ketjun kokonaisratkaisuna, joka integroituu järjestelmäympäristöömme. OpusCapitan vahva sitoutuneisuus vakuutti meidät, ja odotukset projektille ovat olleet suuret. Uusi kokonaisratkaisu on projektin aikana haastanut sekä OpusCapitan että Helsingin Diakonissalaitoksen asiantuntijat. Käyttöönotto toteutui eheällä ratkaisulla, mutta todellinen onnistuminen ja uusien toimintatapojen vakiinnuttaminen vaativat vielä pitkäjänteistä muutosjohtamista sekä omassa organisaatiossa että toimittajakentässämme”, sanoo Alisa Yli-Villamo.

 

Lisätietoja:

Talousjohtaja Alisa Yli-Villamo, 050 466 2861, alisa-yli.-villamo@hdl.fi
Hankintapäällikkö Samira Jaakkola, 050 325 9809, samira.jaakkola@hdl.fi
Helsingin Diakonissalaitos

Sales Acceleration Lead Marc Josefsson, 0400973429, marc.josefsson@opuscapita.com
OpusCapita

 

Helsingin Diakonissalaitos
Helsingin Diakonissalaitos (HDL) on yleishyödyllinen säätiö, rohkea ja vahva vaikuttaja. Säätiö tuottaa monipuolisia sosiaali- ja terveyspalveluja sekä ratkaisuja erityisryhmille. Säätiö muodostaa tytäryhtiöineen yhteiskunnallisen konsernin, jonka toiminnasta ja omaisuudesta syntyvällä tuotolla toteutetaan säätiön perustehtävää, työtä ihmisarvoisen huomisen puolesta. Konsernin palveluksessa on noin tuhat henkilöä, ja vuonna 2016 varsinaisen toiminnan tuotot olivat 147,5 miljoonaa euroa.

OpusCapita
OpusCapita auttaa organisaatioita myymään, ostamaan ja maksamaan tehokkaammin tarjoamalla laajennettuja hankinnasta maksuun ja tilauksesta kassaan -ratkaisuja. Käsittelemme vuosittain yli 8000 asiakkaan 600 miljoonaa transaktiota yli 100 maassa. OpusCapitan globaalissa ekosysteemissä ostajat, toimittajat, pankit ja muut osapuolet voivat verkottua, toimia ja kasvaa. Yhdessä asiakkaidemme kanssa siirrämme osto-, hankinta- ja talousprosessit digiaikaan. Vuonna 2016 OpusCapitan liikevaihto oli 240 miljoonaa euroa ja henkilöstöä 2000. Vuonna 1984 perustetun OpusCapitan pääkonttori on Helsingissä ja se on Posti Group Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö.