Opuscapita vei valtion virastot ja laitokset eurooppalaiseen PEPPOL-verkostoon

06. maaliskuuta 2017

Valtion virastot ja laitokset ovat liittyneet sähköisen laskutuksen eurooppalaiseen PEPPOL-verkostoon. Virastot ja laitokset ovat yhteydessä verkostoon OpusCapitan yhteyspisteen kautta. OpusCapita on ollut valtion laskujenvälityskumppani 2000-luvun alkuvuosista lähtien.

”PEPPOL-verkosto on kasvamassa keskeiseksi osaksi sähköistyvää Eurooppaa. Pidän tärkeänä, että valtionhallinto on suunnannäyttäjä kehityksessä ja että virastoilla on valmiudet käyttää myös tätä kanavaa sähköisten laskujen vastaanottamiseen ja lähettämiseen”, Valtiokonttorin maksuliikepäällikkö Keijo Kettunen sanoo.

OpusCapita välittää valtion kaikki osto- ja myyntilaskut, yhteensä noin 10 miljoonaa laskua vuosittain. Valtion virastoihin ja laitoksiin saapuu vuosittain reilut miljoona ostolaskua, joista jo yli 90 % on sähköisiä. Myyntilaskujen sähköistymisaste on tällä hetkellä hieman yli 20 %.

”Meillä Suomessa on esimerkillisen hyvin toimiva sähköisen laskutuksen infrastruktuuri ja valtio on edellyttänyt toimittajiltaan sähköisiä laskuja jo vuosien ajan. Tämän vuoksi PEPPOLilla ei ole samanlaista mullistavaa merkitystä kotimarkkinoilla kuin monessa muussa maassa. PEPPOL tuo kuitenkin rajat ylittävään maksuliikenteeseen samoja hyötyjä ja toivon, että valtionhallinnon esimerkillä on heijastusvaikutuksia yrityskenttään.”

PEPPOL laajenee vauhdilla Euroopassa

Keijo Kettunen toteaa, että päätös PEPPOL-verkostoon liittymisestä oli helppo tehdä, kun laskujenvälityskumppani oli valmiiksi hyväksytty PEPPOL-yhteyspiste (Access Point, AP). Lisäksi OpusCapita huolehtii aineistojen muuntamisesta ja laskujen lähettämisestä ja vastaanottamisesta PEPPOL-yhteensopivalla tavalla, joten muutoksia nykyisiin maksuliikenteen prosesseihin ei tarvita.

”Valtion virastot ja laitokset löytyvät nyt Euroopan laajuisesta vastaanottajarekisteristä yhtä helposti kuin kotimaisesta verkkolaskuosoitteistosta ja ovat saavutettavissa PEPPOLia käyttäville toimittajille. Vastaavasti meillä on käytössämme rekisteri sähköisiä laskuja vastaanottavista tahoista”, Kettunen sanoo.

PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online) on tällä hetkellä aktiivisesti käytössä muun muassa Norjassa, Tanskassa, Ruotsissa, Itävallassa, Alankomaissa sekä Belgiassa ja esimerkiksi Isossa-Britanniassa terveydenhuoltosektorilla. Viimeisimpänä mukaan on liittynyt Puola, joka on valinnut PEPPOLin kansalliseen sähköisten laskujen välitykseen.

”Verkosto laajenee vauhdilla pitkin Eurooppaa. Yhteyspisteitä on yli 160 ja niiden kautta verkostossa on mukana jo yli 60 000 toimittajaa ja asiakasta. PEPPOLin kautta suomalaiset yritykset ja organisaatiot laajentavat mahdollisuuksiaan myydä, ostaa ja maksaa tehokkaasti Euroopan markkinoilla”, OpusCapitalla B2B-integraatioratkaisuista vastaava Heikki Pulli sanoo.

Valtiokonttorissa ajankohtainen haaste on hankinnasta maksuun -prosessin tehostaminen. Keijo Kettunen kertoo, että tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä 90 % saapuvista laskuista tiliöitäisiin ja täsmäytettäisiin automaattisesti.

”PEPPOL luo standardeja myös sähköiseen hankintaan ja seuraan mielenkiinnolla etenkin miten sen käyttö etenee hankintasanomien osalta. Sillä osa-alueella voi olla saavutettavissa tärkeitä hyötyjä tulevaisuudessa”, Kettunen kertoo.

›› PEPPOL tavoittaa Euroopan – Miksi sinunkin pitäisi olla mukana kasvavassa verkostossa. PEPPOLilla on jo lähivuosina merkittävä rooli eurooppalaisten yritysten rajat ylittävässä hankinnassa ja maksamisessa, kirjoittaa Heikki Pulli blogissaan.