Easy Km luottaa OpusCapitan Invoice Manager-ratkaisuun

Tehokas hankinnasta maksuun - prosessi tuottaa täsmätiedot toiminnan johtamiseen

 Robert Hernberg

Leasingyhtiö Easy Km Oy on kehittänyt talouden ennakoivasta analysoinnista tärkeän kilpailukykytekijän. Analyysitietojen alkulähde on hankinnasta maksuun -prosessi, jossa yhtiöllä on käytössä OpusCapitan Invoice Manager -palvelukokonaisuus.

− Ennakoivan analytiikan hyödyntäjänä olemme eturintamassa. Uskon, että meillä on sen avulla parempi näkyvyys kannattavuuteen kuin kilpailijoilla, Easy Km:n talous- ja hallintojohtaja Robert Hernberg arvioi.

Robert Hernberg seuraa analyyseillä esimerkiksi leasingautojen hinnoittelun onnistumista sekä merkki- ja mallikohtaista kannattavuutta.

Oikea tieto ohjaa hinnoittelupäätöksiä

Easy Km:n ostolaskut koskevat pääosin ajoneuvojen huoltoja ja hankintoja. Jokainen ostolaskurivi on voitava kohdistaa yhtiön järjestelmissä mahdollisimman automaattisesti tiettyyn leasingsopimukseen ja ajoneuvoon. Esimerkiksi satoja rivejä sisältävän rengaslaskun jokainen rivi voi koskea eri leasingsopimusta.

Laskurivien allokointi oikein on kriittisen tärkeää siksi, että huoltokannattavuutta koskevat analyysitiedot saadaan alusta asti virheettöminä.

− OpusCapitan tuottaman tiedon perusteella osaamme hinnoitella kilpailukykyisesti ja kannattavasti. Tuotekehityksemme perustuu siihen, että ymmärrämme kustannusrakenteemme oikein, ja osaamme hinnoitella myös erikoistuotteet, kuten hyötyajoneuvot.

Ulkoistusyhteistyötä ja standardisovelluksia

Easy Km on ulkoistanut paperilaskujen ja sähköpostin liitteenä tulevien laskujen skannauksen ja tietosisällön tulkinnan OpusCapitalle. Ostolaskuja yhtiölle tulee vuodessa noin 80 000. Niistä puolet on verkkolaskuja.

Ostolaskujen kierrätykseen ja maksujen käsittelyyn Easy Km käyttää OpusCapita Invoice Manager ja Payment Manager -sovelluksia. Kokonaisuuteen kuuluu myös OpusCapita Liquidity, jonka avulla avoimet ostolaskut saadaan mukaan kassaennusteisiin.

Järjestelmähankinnoissa Robert Hernberg haluaa hyödyntää mahdollisimman pitkälle standardisovelluksia. Näin saadaan hyödyksi laajasti käytettyjen järjestelmien aktiivinen tuotekehitys.

− Selvitin ERP-järjestelmän uudistusta varten, löytyykö markkinoilta ostolaskujen käsittelyyn standardisovellusta, jolla saisimme ajoneuvokohtaiset laskuparametrit käyttöön suoraan erpistämme. OpusCapita oli ainoa, joka pystyi tähän.

Hernberg kehittää Easy Km:n talousprosesseja systemaattisesti.

− KPI-mittareiden määrittely ja ennustavan analyysin hyödyntäminen ovat meillä hyvin ajankohtaisia. Yksi osa-alue on löytää myös talousprosessien sisältä oikeat mittarit. Muun muassa tähän liittyviä asioita olen pohtinut yhdessä OpusCapitan asiantuntijoiden kanssa. ”Sparraamme toisiamme” kuvaa hyvin kumppanuuttamme.

easykmlogo

Lue lisää OpusCapitan Invoice Manager –ratkaisusta.


OpusCapita Helsingin Energian uudeksi tulostus- ja tiedonvälitysoperaattoriksi
OpusCapitan sähköpostiosoitteet muuttuvat – tarkistathan osoitekirjasi!
Easy Km luottaa OpusCapitan Invoice Manager-ratkaisuun
Pankkien maksuliikenteeseen muutoksia
Uusi selainpohjainen OpusCapita-ohjelmisto