Talouselämän ja OpusCapitan seminaarissa: Rohkea ottaa prosessihyödyt ja robotit

Jari KarlsonKasvava automaatio ja kohta myös älykkäät robottisysteemit tulevat yritysten taloushallintoon.  Se kannattaa, ja voi yllättääkin prosessikehityksessä kertautuvilla monipuolisilla hyödyillä. Tästä kuultiin Uudistuva Taloushallinto -seminaarissa syyskuussa.

OpusCapitan tutkimuksen mukaan 64 prosenttia yrityksistä aikoo tehostaa taloushallintonsa toimintaa. Sama suunta on jatkunut vahvasti jo toistakymmentä vuotta. Samalla yli 70 prosenttia yrityksistä aikoo kehittää taloushallintonsa osaamista.

− Muuttuvat ja kasvavat osaamisvaatimukset ovat osa talouden automatisointi- ja robotisaatiokehitystä, perusteli tutkimusjohtaja Jari  Kaivo-oja  Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden  tutkimuskeskuksesta. 

− Älykkäät robottisysteemit mullistavat yritysten taloushallinnon toimintatavat. Konsernin hallituksessakin istuu kohta robottiin verrattava älykäs ratkaisu, joka ennakoi, laskee ja tekee johtopäätöksiä ylivertaisella teholla ja nopeudella.

Turhat rutiinit pois, joustoa tilalle

SeminarSuomen suurimman lääkealan yrityksen Orion Oyj taloushallinnon toimintatapoja on kehitetty ja automatisoitu systemaattisesti. Pohjan talousprosessien kehittämiseen on luonut laajan SAP-järjestelmän käyttöönotto. Sen kautta taloushallintoon saadaan tietoa automaattisesti ilman talousasiantuntijoiden jatkuvaa osallistumista. 

− Järjestelmien automaation kehittäminen on pakottanut meidät täsmentämään toimintatapoja ja standardoimaan prosesseja. Samalla kun prosessit on kuvattu, on mietitty myös kontrollit ja dokumentointi aiempaa perinpohjaisemmin, talousjohtaja Jari Karlson kertoo.

Laaja prosessikehitys on kerryttänyt hyötyjä. Karlsonin mukaan muun muassa käyttöpääoman kierto on tehostunut, samoin toimittajien ja yhteistyökumppaneiden hallinta. Toimintoja voidaan organisoida joustavasti, ja tehtäviä voidaan myös siirtää aiempaa helpommin paikasta ja maasta toiseen.

Talouden päivittäisten rutiinien automatisoinnissa Orion on Karlsonin mukaan yksi edelläkävijöistä.

− Taloudessa säästämme paljon aikaa emmekä tee turhia rutiinitöitä. Tiedon laatu on parantunut, virheitä on vähemmän, raportointi on nopeutunut ja myös tilintarkastus on muuttunut suoraviivaisemmaksi. Tilintarkastajat saavat paljon materiaalia sähköisessä muodossa ja sen myötä myös entistä paremman yleisnäkemyksen tilanteesta.

Uudistuva taloushallinto -seminaarin järjestivät Talouselämä ja OpusCapita.


OpusCapita osti norjalaisen kirjanpitoketjun
Taloustilanteen haasteet vaativat tehokasta myyntisaatavien hallintaa
ICT-päättäjät ja asiantuntijat: OpusCapita Suomen arvostetuimpia ohjelmistotaloja
Talouselämän ja OpusCapitan seminaarissa: Rohkea ottaa prosessihyödyt ja robotit