Taloustilanteen haasteet vaativat tehokasta myyntisaatavien hallintaa

O2c FiSaapuvat maksuvirrat ovat keskeisessä roolissa, kun halutaan tehostaa yrityksen käyttöpääoman hallintaa ja ennustettavuutta. Kiinnostus koko myyntisaatavien prosessin kehittämiseen tilauksesta maksuun onkin kasvanut, kun talousjohtajat etsivät nykyisessä maailmantalouden tilanteessa keinoja ratkaista yritystensä maksuvalmiuteen, kassavirtaan ja käyttöpääomaan liittyvät haasteet.

Tämä käy ilmi OpusCapitan Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa teettämästä, myyntisaatavien hallinnan prosessia kartoittaneesta tutkimuksesta, johon osallistui yli 450 yritysten talousammattilaista.

– Keskeisimmät kehittämiskohteet ovat samat kaikissa kolmessa maassa, vaikka tärkeysjärjestys hieman vaihtelee: yritykset haluavat nopeuttaa myyntisaatavien kiertoaikaa (DSO), minimoida tilauksesta maksuun -prosessiin (order-to-cash, O2C) liittyviä kustannuksia ja vähentää erääntyneiden saatavien ja luottotappioiden määrää, listaa johtaja Kari Martelius OpusCapitasta.

Marteliuksen mukaan nämä kehittämiskohteet eivät ole toisistaan erillisiä, vaan tietyt toimenpiteet edistävät samanaikaisesti niitä kaikkia. Hän listaa näkemyksensä tueksi neljä askelta parempaan order-to-cash-prosessiin.

Ensimmäinen askelon automatisoida prosessista niin paljon kuin mahdollista. Automaatio paitsi lyhentää myyntisaatavien kiertoaikaa myös vähentää laskutuksen virheitä, kun manuaalisia työvaiheita jää tilausten käsittelystä, laskutuksesta ja myyntireskontrasta pois. Lisäksi automaatio tuo mukanaan tehokkuutta ja selviä kustannussäästöjä.

Toiseksi tarvitaan kontrolli ja läpinäkyvyys koko end-to-end-prosessiin aina tilauksesta tilille saapuvaan suoritukseen asti. Näin saapuvien kassavirtojen vaikutukset yrityksen omaan maksuvalmiuteen voidaan ennustaa entistä tarkemmin. Martelius mainitsee, että parhaimmissa tapauksissa yritykset ovat onnistuneet vähentämään tarpeettoman ulkopuolisen rahoituksen määrän kymmenistä tuhansista euroista jopa lähes nollaan.

Kolmas askel on prosessin suoraviivaistaminen. Usein jo yrityksen sisällä myyntisaatavien prosessissa on osallisena enemmän kuin yksi organisaation oma yksikkö, ja lisäksi kolmesta viiteen ulkopuolista tahoa saattaa hoitaa pieniä osia prosessista.

– Tämä aiheuttaa viivästyksiä, jotka voivat lisätä myyntisaatavien kiertoaikaan keskimäärin kolmesta viiteen päivään. Jos yrityksellä on 130 miljoonan euron vuotuinen liikevaihto ja se pystyy kotiuttamaan maksusaatavat esimerkiksi kolme päivää aikaisemmin, se voi saada käyttöönsä jopa yli miljoona euroa likvidejä varoja.

Laskujen virheettömyys on keskeistä asiakastyytyväisyyden ylläpitämiseksi. Kun tämä laatuasia on kunnossa, Martelius kehottaa ottamaan neljännen askeleen ja hyödyntämään order-to-cash-prosessia uusien bisnesmahdollisuuksien luomiseksi. Tämä onnistuu liittämällä myyntilaskuihin lisäarvopalveluja, kuten asiakkaalle kohdennettuja markkinointikampanjoita tai tietoa yrityksen muusta tuote- tai palvelutarjonnasta.

Lisätietoja: Kari Martelius, 050 5700 184, kari.martelius@opuscapita.com


OpusCapita osti norjalaisen kirjanpitoketjun
Taloustilanteen haasteet vaativat tehokasta myyntisaatavien hallintaa
ICT-päättäjät ja asiantuntijat: OpusCapita Suomen arvostetuimpia ohjelmistotaloja
Talouselämän ja OpusCapitan seminaarissa: Rohkea ottaa prosessihyödyt ja robotit