Helen: maailman parasta kaupunkienergiaa tehdään nyt osakeyhtiönä

  Paino Antin Askeleet 2Jpg 4201
                        Kuva: Helen 

Helsingin Energia muuttui vuoden 2015 alussa kaupungin liikelaitoksesta Helen Oy:ksi. Muutos osakeyhtiöksi tehtiin projektissa, jonka ytimessä työskenteli yrityksen johdon, talouden, ICT:n, viestinnän ja juridiikan asiantuntijoita sisäisesti ja yhdessä yhtiön kumppaneiden kanssa. OpusCapita vastasi muutoksista uuden yhtiön laskunvälityspalveluissa.

 − Yhtiömuodon muutos ei ollut sinänsä dramaattinen, sillä olemme toimineet kilpailluilla markkinoilla jo vuosikymmeniä.  Johtokunnan sijaan toimintaa ohjaa nyt hallitus, ja muu toimintamalli ja liiketoiminnot siirtyivät sellaisinaan uuteen yhtiöön lukuun ottamatta yhtä yksikköä, joka siirtyi Helsingin rakennusviraston alaisuuteen, viestintäpäällikkö Sanna Jääskeläinen kertoo.

Kaikki kanavat käyttöön 

Helen-nimi oli uuden yhtiön brändin perusta. Helsingin Energia oli käyttänyt lyhennettä jo pitkään muun muassa nettisivu- ja sähköpostiosoitteissaan.

Asiakkaille yhtiömuodon muutos näkyy energiayhtiön uutena nimenä, yritysilmeenä ja logona.

− Viestinnälle keskeistä on asiakasviestinnän onnistuminen. Siis se miten hyvin asiakkaat saadaan sitoutettua ja totutettua uuteen nimeen, ja että esimerkiksi asiakaslaskutus toimii jouhevasti koko prosessin ajan eikä laskujen maksu keskeydy epätietoisuuden vuoksi, Sanna Jääskeläinen perustelee.

Helenin asiakasviestintä aiheesta aloitettiin kesällä 2014 eri kanavissa kuten asiakaslehdessä, uutiskirjeissä, nettisivuilla ja laskuissa. Yhtiön asiakkaita ovat sähköä, kaukolämpöä, kaukojäähdytystä ja uusia energiaratkaisuja ostavat kotitaloudet ja yritykset.

− Isossa organisaatiossa uuden ilmeen toteuttaminen edellyttää laajaa ennakointia ja suunnittelua, jotta esimerkiksi valomainokset, teippaukset, työasut, lomakkeet, nettisivut ja kaikki viestintäaineisto saadaan uuteen kuosiin aikataulussa. Helenillä onnistuttiin hyvin.

Laskun käyttöä monipuolistetaan     

Sanna Jääskeläisen mukaan brändiuudistus avaa Helenille uusia ovia markkinoinnin ja viestinnän kehittämiseksi.

Aiempi toiminta kaupungin liikelaitoksena on vankka pohja, ja sille rakennetaan entistä houkuttelevampi energiayhtiö. Työhön on tuhdit eväät, sillä esimerkiksi yhtiön energiantuotanto on palkittu maailman tehokkaimpana, ja tavoite tuotannossa on sataprosenttinen hiilineutraalius.

Laskun rooli asiakasviestinnässä on omalta osaltaan tärkeä.

− Sillä tavoitamme asiakkaan säännöllisesti, ja laskun hyödyntämistä asiakasviestinnässä kehitämme jatkuvasti.  Viestintä yhtiömuodon muutoksesta jatkuu kevään 2015 aikana, ja siinä käytämme muun muassa laskuliitteitä.

Helen uudisti laskulomakkeensa vuodenvaihteessa nimenmuutoksen yhteydessä. Laskujen sisältöjä kehitettiin sitä ennen yhteistyössä asiakkaiden ja konseptisuunnittelijan kanssa. Tavoite oli saada uuden yhtiön käyttöön entistä selkeämpi ja informatiivisempi lasku. Samalla on selvitetty mahdollisuuksia hyödyntää laskuja OpusCapitan työkalujen avulla eri asiakasryhmien markkinointiin ja muuhun viestintään.

Helen Oy

Helen Oy:n energiantuotanto on palkittu maailman tehokkaimpana, ja yhtiön tavoite on saavuttaa energiantuotannossa täydellinen hiilineutraalius. Yhtiöllä on lähes 400 000 asiakasta eri puolilla Suomea. Helen kattaa Helsingin lämmitystarpeesta kaukolämmöllä yli 90 prosenttia, ja laajentaa kaupungissa myös energiatehosta kaukojäähdytystä. Helen-konsernin liikevaihto 2014 oli 819 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 1450.


Sapa ja OpusCapita toteuttivat mahdottoman
Helen: maailman parasta kaupunkienergiaa tehdään nyt osakeyhtiönä
Lue uusin OpusCapita Journal -asiakaslehti!