Sapa ja OpusCapita toteuttivat mahdottoman

Globaali payment factory SWIFT-pankkiyhteyksin pilvipalveluna alle vuodessa

Press 2Kun norjalaiskonsernit Orkla ja Hydro yhdistivät alumiiniteollisuuden liiketoimintonsa 2013 ja yli 40 maassa toimiva Sapa syntyi, vastaperustetun yhtiön taloushallinnossa alkoi kiireinen vuosi. Uudelle yhtiölle tarvittiin uudet talousrakenteet ja uudet prosessit. Tehtävistä ensimmäisiä oli yhteisen, globaalin kassanhallintaratkaisun rakentaminen.

Tehtävä ei olisi helppo. Fuusioiduilla yrityksillä oli omat vakiintuneet toimintatapansa, joissa oli enemmän eroavaisuuksia kuin yhtäläisyyksiä: eri pankit, eri cash pool -järjestelmät, erilaiset transaktioprosessit, ERP-järjestelmät, liittymät, konversiotyökalut, jne. Haastavuutta lisäsi kireä aikataulu. Uusi järjestelmä piti saada pystyyn ja käyttöön alle vuodessa – yksiköiden palvelujen katkeamatta.

Sapa määritteli treasury-  ja payment factory -konseptin, joka vastaisi  uuden yhtiön toiminnallisia ja strategisia tarpeita ja joka pystyttäisiin toteuttamaan tiukassa aikaraamissa. Kilpailutuksen perusteella Sapa valitsi OpusCapitan ja sen tarjoaman uudenlaisen payment factory -ratkaisun, johon on integroitu SWIFTin globaalit pankkiyhteydet pilvipalveluna. OpusCapita oli Sapalle uusi kumppani.

”OpusCapita sai arvioinnissamme korkeat pisteet osaamisesta ja ratkaisun ominaisuuksista, ja dialogi heidän kanssaan oli alusta asti hyvää ja asiantuntevaa. Oli myös tärkeää, että OpusCapita pystyi toteuttamaan ratkaisun pilvipalveluna. SaaS sopii strategiaamme ja sen ansiosta hintakin asettui kilpailukykyiseksi ”, perustelee kumppanivalintaa Lars Grimsgård, Vice President & Corporate Treasurer.

Järjestelmäprojekti alkoi joulukuussa 2013, ja viimeinenkin yhtiö oli liitetty uuteen payment factory -ratkaisuun 1. syyskuuta 2014 mennessä.

”Projekti oli hyvin suunniteltu, ja kaikki osapuolet olivat täysin sitoutuneita yhteiseen tavoitteiseen. Aikataulupaineessa merkitsi paljon se, että projektitiimin jäsenet pöydän molemmin puolin olivat todella kokeneita ammattilaisia.”

Grimsgårdin mukaan uusi ratkaisu antaa nyt konsernille monia mahdollisuuksia talousprosessien kehittämiseen. Keskeinen hyöty yli 40 maassa toimivalle konsernille tulee standardoinnista.

”Kokemukseni mukaan standardoidut raportit vähentävät merkittävästi raportointiin käytettyä aikaa kussakin yrityksessä ja parantavat raportoitujen lukujen laatua. Seuraava kehitysvaiheemme on OpusCapitan sisäisen pankin käyttöönotto.”

Sapa Group

Vuonna 2013 perustettu Sapa on maailman johtava alumiiniratkaisujen toimittaja. Yhtiö on Orkla ASA:n ja Hydro ASA:n alumiiniprofiilitoimintojen yhteisyritys. Sapa on maailmanlaajuinen, paikallisesti toimiva yhtiö, jolla on 23000 työntekijää yli 40 maassa. Se tarjoaa parhaita alumiiniprofiiliratkaisuja, rakennusjärjestelmiä ja tarkkuusputkia. Yhtiön pääkonttori on Oslossa ja sen vuosiliikevaihto on 5,1 miljardia euroa.

Lue koko juttu OpusCapitan referenssitarinoista

Lue lisää OpusCapitan Payment Manager -ratkaisusta


Sapa ja OpusCapita toteuttivat mahdottoman
Helen: maailman parasta kaupunkienergiaa tehdään nyt osakeyhtiönä
Lue uusin OpusCapita Journal -asiakaslehti!