Billentis-raportti povaa sähköisen laskutuksen ja hankinnan läpimurtoa Euroopassa

BillentisnewsletterVuonna 2016 maailmassa lähetetään 30 miljardia sähköistä laskua, arvioi Billentiksen julkaisema ja OpusCapitan sponsoroima sähköisen laskutuksen globaali markkinakatsaus. Raportissa arvioidaan e-laskujen määrän kasvavan 10–20 % vuosivauhtia.

Pohjoismaat ovat edelleen Euroopan selkeitä edelläkävijöitä: yli 40 % kaikista yritysten sekä yritysten ja julkisen sektorin välisistä laskuista on sähköisiä. Keski- ja Etelä-Euroopassa e-laskujen osuus on 15–40 % ja Itä-Euroopassa alle 15 %. Billentis-raportissa korostetaan, että julkisen sektorin hankkeet voivat Euroopassa vauhdittaa sähköisen laskutuksen seuraava kehitysaskelta ja myös sähköisen hankinnan läpimurtoa.

Uudet EU-direktiivit velvoittavat yli 100 000 julkista tahoa Euroopassa tukemaan tiettyä e-laskustandardia, automatisoimaan sähköisten laskujen käsittelyä ja siirtymään tiettyihin sähköisen hankinnan prosesseihin vuoden 2018 loppuun mennessä. Julkisen sektorin standardointi voi saada aikaan myötätuulta myös yritysten sähköisen hankinnan hankkeissa.

”Julkisen sektorin rooli on kiistatta merkittävä. Haaste on, että standardoinnista huolimatta Euroopassa on edelleen paljon maakohtaisia käytäntöjä, ja nyt on syntymässä vaihtelevia vaatimuksia esimerkiksi raportoinnille verotusta tai muita lakitarkoituksia varten. Yrityksille tilanne on haastava, koska ne joutuvat edelleen sopeutumaan toisistaan poikkeaviin vaatimuksiin”, Ahti Allikas, Solution Owner, OpusCapita, toteaa.

”Kehitys on selkeä riski sähköisen laskutuksen yhteensopivuudelle Euroopassa, ja siksi työskentelemmekin nyt aktiivisesti tilanteen ratkaisemiseksi”, sanoo Allikas, joka on EESPAn johtoryhmän jäsen. European E-invoicing Service Providers Association edistää sähköisen laskutuksen ekosysteemien, standardien ja käytäntöjen yhteensopivuutta Euroopassa.

Kysyntää avoimille B2B-verkostoille

Billentis-raportissa arvioidaan, että edessä on uusi digitalisaation ja automaation aikakausi, joka saattaa muuttaa toimintaympäristöä dramaattisestikin. Suuret ostajaorganisaatiot tavoittelevat nyt täysin automatisoituja, kaikista manuaalisista työvaiheista vapaita laskunkäsittelyprosesseja ja pyrkivät optimoimaan hankinnasta maksuun (P2P) ja tilauksesta kassaan (O2C) -prosessit kokonaisvaltaisesti.

”Trendi on voimistunut vuosi vuodelta, ja yritysten huomio on siirtynyt e-laskutuksesta sinänsä jo eteenpäin. Sähköinen lasku nähdään mahdollistajana, jonka ansiosta päästä päähän -ketjuja voidaan parantaa. Kustannussäästöt eivät ole enää yritysten ensisijainen tavoite, vaikkakin yhä erittäin tärkeitä”, Ahti Allikas sanoo.

Lisäksi kansainvälisten yritysten tarve lähettää ja vastaanottaa sähköisten laskujen lisäksi myös muita sähköisiä liiketoimintadokumentteja kasvaa jatkuvasti. Verkostoon halutaan mukaan myös pienet ja keskisuuret kauppakumppanit. Raportin mukaan tämä on lisännyt yritysten kiinnostusta sähköisiin B2B-verkostoihin ja SaaS-alustoihin.

”On kyse sitten laskujen formaateista, osoitetiedoista tai esimerkiksi palveluntuottajien sähköisen laskutuksen verkostojen liittymäkohdista, yleinen yhteensopivuus on avain e-laskujen laajalle käyttöönotolle Euroopassa. Etenkin toimittajille näiden asioiden pitäisi olla mahdollisimman näkymättömiä – sähköisen laskun lähettämiseen ei pitäisi heidän näkökulmastaan liittyä enempää päänvaivaa kuin kirjeen tai sähköpostin lähettämiseen”, Allikas toteaa.

Vuosittainen Billentis-raportti antaa maailmanlaajuisen kuvan sähköisen laskutuksen nykytilasta ja tulevista trendeistä. Toukokuussa julkaistu raportti perustuu muun muassa 15 000 yrityksen ja 10 000 kuluttajan markkinatutkimukseen.

Voit ladata Billentis 2016 -markkinakatsauksen ”E-invoicing/E-billing: Digitisation & Automation” täältä. Lue tästä myös OpusCapitan näkemys ostaja–toimittaja-ekosysteemien kehittymisestä.


Billentis-raportti povaa sähköisen laskutuksen ja hankinnan läpimurtoa Euroopassa
Hankinta, talous ja rahoitus kaipaavat Rajat rikkovaa yhteistyötä
Itävallan rautatiet otti käyttöön automaattisen hankinnan