Case Valtiokonttori: Kehityskumppanuus vauhdittaa valtionhallinnon digi- ja tuottavuusloikkaa

Valtiokonttori Mikko Kangaspunta 955Valtionhallinnon sisäisiä palveluja tuottava Valtiokonttori kehittää valtion virastojen talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseja yhteistyössä OpusCapitan kanssa.

”Tehokkaat ja järkevät toimintatavat keventävät osaltaan valtiontalouteen kohdistuvia paineita ja tukevat tuottavuuden kasvua valtion virastoissa ja laitoksissa. Taloushallinnon sähköistymisellä on myös iso rooli koko valtionhallinnon digitalisaatiossa sitä kautta, että vaikutukset ulottuvat virastojen omiin palveluprosesseihin”, Valtiokonttorin Talous ja henkilöstö -toimialan johtaja Mikko Kangaspunta sanoo.

Vahva ote kehitystyöhön

OpusCapita on toiminut Valtiokonttorin kumppanina sähköisen laskuliikenneprosessin rakentamisessa 2000-luvun alkuvuosista lähtien, ja välittää valtion virastojen ja laitosten osto- ja myyntilaskut. Yhteistyö on laajentunut laskujen välityspalvelusta kehityskumppanuudeksi. Nykyisellä sopimuskaudella painopisteenä on ollut erityisesti hankinnasta maksuun -prosessin tehostaminen. Lisäksi OpusCapita tuottaa virastoille muun muassa dokumenttien digitointipalveluja.

”Pitkä sopimus antaa mahdollisuuden kehittää prosesseja kokonaisuutena. OpusCapita on meille aktiivinen ja laaja-alainen kumppani. Yrityksellä on vahva ote yhteistyöhön ja se edustaa ajattelussaan tämän alan etureunaa”, Kangaspunta toteaa.

Automaatiota ostolaskujen käsittelyyn

Valtion virastoihin ja laitoksiin saapui vuonna 2014 yhteensä 1,2 miljoonaa ostolaskua. Näistä jo lähes 90 % oli sähköisiä laskuja. OpusCapita välittää kaikki saapuneet laskut sähköisessä muodossa käsiteltäviksi valtionhallinnon Kieku-tietojärjestelmään. Järjestelmää käyttävät valtion talous- ja henkilöstönhallinnon palvelukeskus Palkeet ja valtion virastot.

”Olemme kehittäneet yhdessä ostolaskujen käsittelyprosessia muun muassa automaattitiliöinnillä sekä laskujen automaattisella täsmäytyksellä tilauksiin ja hankintasopimuksiin. Uusia käytäntöjä otetaan käyttöön virastoissa, ja tavoite on, että jo muutamassa vuodessa 90 % kaikista saapuvista laskuista käsitellään automaattisesti,” Kangaspunta kertoo.

Infrastruktuuria digitalisoituvalle yhteiskunnalle

Myyntilaskuja valtion virastot lähettävät vuosittain noin 9 miljoonaa kappaletta. Sähköisiä laskuja näistä on tällä hetkellä 15 %. Sähköistymisastetta seurataan Valtiokonttorissa tarkasti OpusCapitan raporttien avulla. Esimerkiksi verohallinnossa kiinteistöverojen sähköistäminen on edistynyt Mikko Kangaspunnan mukaan hyvin, ja tavoite on käynnistää aktivointikampanjoita myös muissa virastoissa laskujen vastaanottajille sähköisiin laskuihin siirtymiseksi.

›› Lue koko juttu


Case Valtiokonttori: Kehityskumppanuus vauhdittaa valtionhallinnon digi- ja tuottavuusloikkaa
Onko maksuliikenteesi turvassa?