Onko maksuliikenteesi turvassa?

Markus MakkonenYritykseltä huijattiin kymmeniä tuhansia euroja. Kansainvälinen kyberrikollisuus ja sen aiheuttamat vahingot nousevat yhä useammin otsikoihin. Tällä hetkellä maailmalla ja Suomessakin leviää niin sanottu toimitusjohtajahuijaus. Rikolliset lähettävät väärennetystä sähköpostiosoitteesta esimerkiksi yrityksen talousosastolle maksukehotuksen, joka näyttää tulevan yrityksen toimitus- tai talousjohtajalta.

Tuotepäällikkö Markus Makkonen OpusCapitasta toivoo, että nämä uutiset viimeistään havahduttaisivat yrityksiä varmistamaan, millä tasolla heidän maksuliikenteensä turvallisuus todella on.

”Esimerkiksi sähköpostien väärentäminen on hyvin helppoa, minkä vuoksi niitä ei pitäisi käyttää maksutoimeksiantojen tekemiseen lainkaan. Silti niin tehdään melko yleisestikin. Nykyaikainen maksuliikenneohjelmisto on yritysten rahaliikenteen selkäranka, joka tukee turvallisia käytäntöjä ja auttaa estämään huijauksista aiheutuvia tappioita”, Makkonen sanoo.

Käyttöoikeudet rakentavat turvallisuutta

Ulkopuolelta tulevien huijausyritysten lisäksi yritysten pitää ottaa huomioon myös sisäisten petosten riski. Maksuliikenteen automatisointi, maksuprosessien yhdenmukaistaminen ja vahva käyttöoikeuksien hallinta vievät jo pitkälle.

”Standardoidut ja automaattiset prosessit maksuliikenteessä ovat tehokkaita ja lisäävät sen lisäksi merkittävästi maksujen turvallisuutta. Esimerkiksi maksuaineistojen manuaalinen lataaminen pankkeihin jättää turhaan tilaa väärinkäytöksille”, sanoo Makkonen.

Manuaalisten maksujen pitäisikin olla yrityksen maksuprosessissa vain poikkeuksia, jotka käsitellään huolellisesti. Maksuliikenneohjelmistoon voi luoda valmiiksi maksupohjia, jotka ovat turvallisempi vaihtoehto maksupyynnön tekemiseen yrityksen sisällä kuin sähköposti.

Toinen tärkeä turvallisuutta rakentava seikka ovat maksujen hyväksymisrutiinit. Parhaisiin käytäntöihin kuuluu aina maksujen kaksoishyväksyntä ja esimerkiksi periaate, joka estää käyttäjiä hyväksymästä maksuja, jotka he ovat syöttäneet järjestelmään itse.

“OpusCapitan maksuliikenneohjelmistossa on korkeatasoinen, keskitetty käyttöoikeuksien hallinta, jolla voidaan estää riskialttiit työyhdistelmät ja määritellä oikeudet yksittäisille käyttäjille heidän tehtäviensä mukaan. Laajennettu käyttöoikeuksien hallinta mahdollistaa tiukat käytännöt, jotka vaativat etukäteen nimetyn tarkastajan hyväksynnän esimerkiksi uusia käyttöoikeuksia lisättäessä.”

Turvallisesti pilvestä

Tiedonsiirtoon liittyvät riskit ovat turvallisuudesta puhuttaessa yksi yritysten yleisimpiä huolenaiheita. OpusCapitan maksuliikenneohjelmisto on saatavilla palveluna pilvestä, mikä tuo Markus Makkosen mukaan monia turvallisuusetuja.

“Yrityksen ei tarvitse huolehtia tarpeellisista versio- ja tietoturvapäivityksistä, vaan me pidämme palveluntuottajana huolta, että ohjelmiston ja yhteyksien turvallisuus on aina ajan tasalla. Lisäksi SaaS-palvelualustan tietoturvallisuus auditoidaan säännöllisesti tiukkojen vaatimusten mukaan. Yhteydet pilvipalvelun, pankkien ja yrityksen lähdejärjestelmien välillä ovat salattuja ja suojattuja.”

OpusCapitan pilvipalvelussa on valmiina testatut suorat yhteydet lähes 100 pankkiin Pohjoismaissa, ja lisäksi se on integroitu SWIFTin verkostoon, johon kuuluu yli 10 000 pankkia ja rahoituslaitosta ympäri maailmaa. OpusCapitan maksuliikenteen ja kassanhallinnan ratkaisut saivat hiljattain SWIFT Certified Application -sertifikaatin.

”Kattavan verkostomme ansiosta voimme tarjota yrityksille käytännössä kaikki pankkiyhteydet yhden yhteyspisteen kautta. Keskittäminen lisää maksuliikenteen läpinäkyvyyttä, mikä puolestaan parantaa edelleen turvallisuutta”, Makkonen sanoo.

›› 8 syntiä, joista tiedät, että on aika vaihtaa pankkiyhteysohjelmaa!

›› Olemme käsitelleet maksuliikenteen tietoturvaa webinaareissamme. Löydät on-demand webinaarit täältä.

›› Tutustu OpusCapita Payments -ohjelmistoon – nykyaikainen, turvallinen maksuliikenneratkaisu pilvestä.


Case Valtiokonttori: Kehityskumppanuus vauhdittaa valtionhallinnon digi- ja tuottavuusloikkaa
Onko maksuliikenteesi turvassa?