Valmet valitsi globaalin maksuliikenteen pilvestä

Valmet päätti rakentaa uuden maksuliikenneinfrastruktuurin yhtiön palvelukeskuksiin Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Yhtiön kassavirtojen ja maksujen hallinnan uusi selkäranka tulee pilvestä.

Valmet Annika Westerholm 1 1302 2Uuden globaalin maksuliikenneratkaisun rakentaminen tuli ajankohtaiseksi, kun Valmet syntyi yhtiönä uudelleen sellu-, paperi- ja voimantuotantoliiketoiminnan irtauduttua Metsosta vuoden 2013 lopussa. Valmet on alallaan maailman johtava teknologian, automaation ja palvelujen toimittaja.

”Halusimme luoda uuteen yhtiöön yhdenmukaiset maksuliikenteen sekä saapuvien maksujen täsmäytyksen ja tiliöinnin prosessit. Lisäksi halusimme karsia ylläpidettävien järjestelmien määrää ja rinnakkaisia maksuväyliä”, kertoo Annika Westerholm, Director, Treasury Market Operations, Valmet Oyj.

Valmet valitsi OpusCapitan pilvipalveluna tarjoaman maksuratkaisun, johon on valmiiksi integroitu globaalit pankkiyhteydet SWIFT Alliance Lite 2 -palvelun kautta. Ratkaisu otettiin käyttöön vuonna 2015 ensin Pohjois-Amerikan yksiköitä palvelevassa keskuksessa Montrealissa Kanadassa ja pian sen jälkeen Euroopan palvelukeskuksessa Suomessa, Jyväskylässä. Palvelukeskukset hoitavat muun muassa yksiköiden maksatuksen, saapuvien maksujen käsittelyn, valuuttasuojaukset ja kassavirtaennusteet.

”ERP-riippumaton, joustava ratkaisu sopi tarpeisiimme hyvin. SaaS-ratkaisujen suosiminen on strategiamme mukaista, ja sekä palvelukeskukset että IT-osastomme ovat olleet OpusCapitan pilvipalveluun tyytyväisiä. Olemme myös vakuuttuneita ratkaisun tietoturvan korkeasta tasosta”, Westerholm sanoo.

”Ratkaisun implementointi oli helppo, koska asennuksia ei asiakkaan puolella tarvita, ja esimerkiksi tieto versiopäivityksistä kulkee hyvin.”

Projektin yhteydessä Valmet kilpailutti pankkinsa sekä Pohjois-Amerikassa että EMEA-alueella. Esimerkiksi Euroopassa pankkikumppanien määrä supistui kymmenesosaan entisestä.

Maksuliikenteen perusprosessien harmonisointi on Westerholmin mukaan helpottanut koko yhtiön likviditeetinhallintaa.

”On tärkeää, että voimme keskitetyssä treasuryssa luottaa palvelukeskusten tuottamiin kassavirtaennusteisiin. Kun maksuliikenteen prosessit toimivat nopeasti ja luotettavasti, datan laatu ja ennustettavuus paranevat.”

Erityisesti Pohjois-Amerikan palvelukeskuksen tuominen digitaaliselle aikakaudelle toi merkittäviä etuja. Lue lisää ›››


Palkeet hankkii ohjelmistorobotiikan ratkaisun OpusCapitalta
Tähtäimessä saumaton laskuautomaatio
Valmet valitsi globaalin maksuliikenteen pilvestä
Perintäkin asiakaslähtöiseksi