Toimittajarahoitus - Mitä se tarjoaa Hankinnalle?

15. helmikuuta 2017

Käyttöpääoman hallinta ja toimittajarahoitus ovat keskeisiä teemoja talousjohdolle. Mutta miten ne vaikuttavat Hankinnan toimintaan ja tavoitteisiin? Se selviää webinarissamme.

Hankinnan rooli on perinteisesti liittynyt kustannussäästöjen tuottamiseen ja häiriöttömän ostotoiminnan mahdollistamiseen. Mutta tämä muuttuu. Nykyisin yritykset keskittyvät yhä vahvemmin käyttöpääoman hallintaan ja talousjohto asettaa tavoitteita mm. toimittajien maksuehtojen huomattavalle pidentämiselle. Hankinnan tehtäväksi jää vaikeiden neuvotteluiden läpikäyminen.

Tämä webinaari auttaa hankinnan ammattilaisia ymmärtämään näitä muutoksia seuraavien teemojen kautta.

  • Miksi yritykset pyrkivät pidentämään toimittajien maksuehtoja – ja vastaavatko toimittajat hinnankorotuksin?
  • Miten pitenevät maksuehdot vaikuttavat ostajan ja toimittajan käyttöpääomaan?
  • Miten yritykset voivat rahoittaa käyttöpääomatarpeensa?
  • Faktorointi on monelle tuttua, mutta mitä on käänteinen faktorointi?
  • Käteisalennuksia on käytetty pitkään, mutta miksi kaikki puhuvat nykyisin dynaamisista käteisalennuksista?

Watch Now Buttonfi
Kesto: 30 minuuttia

Puhujat: OpusCapita

Lauri Hollander2

Lauri Holländer, Manager, OpusCapita Financing. Lauri työskentelee suurten eurooppalaisyritysten kanssa ja ratkoo toimitusketjuun liittyviä käyttöpääomamurheita. Holländerilla on pitkä kokemus hankinnasta maksuun -prosessin kehittämisestä ja toimitusketjujen rahoitusratkaisuista.

Tapani 187X146

Tapani Oksala, Solution Manager. Tapani on Toimittajarahoituksen ja käyttöpääoman optimoinnin asiantuntija. Hänellä on pitkä kokemus hankinnasta maksuun -prosessin kehittämisestä sekä kansainvälisistä Payment Factory ratkaisuista ja pitänyt montaa eri roolia OpusCapitassa. Aiemmin urallaan hän työskenteli pitkään yrityspankissa.

Katso myös toinen Toimittajarahoitus webinaarimme:
Toimittajarahoitus - Miksi Treasuryn tulisi istua kuljettajan paikalla?