Yritys

OpusCapita auttaa organisaatioita myymään, ostamaan ja maksamaan tehokkaammin tarjoamalla laajennettuja hankinnasta maksuun ja tilauksesta kassaan -ratkaisuja. Käsittelemme vuosittain yli 8000 asiakkaan 600 miljoonaa transaktiota yli 100 maassa. OpusCapitan globaalissa ekosysteemissä ostajat, toimittajat, pankit ja muut osapuolet voivat verkottua, toimia ja kasvaa. Yhdessä asiakkaidemme kanssa siirrämme hankinta- ja talousprosessit digiaikaan. Vuonna 2016 OpusCapitan liikevaihto oli 240 miljoonaa euroa ja henkilöstöä 2000. Vuonna 1984 perustetun OpusCapitan pääkonttori on Helsingissä.

Me lupaamme asiakkaillemme kontrollia, läpinäkyvyyttä ja säästöjä uudistamalla hankinnan, maksamisen ja kassanhallinnan digitaaliseen aikaan.

Meillä on tälle lupaukselle hyvät perustelut. 30 vuoden aikana olemme auttaneet tuhansia yrityksiä ja organisaatioita sähköistämään ja automatisoimaan manuaalisia ja paperipohjaisia talous- ja dokumenttiprosesseja ja saavuttamaan näin digitaalisuuden ja automaation hyötyjä.

Määrätietoiset kehitysaskeleemme ovat kasvattaneet perinteisestä dokumenttien käsittelyyn ja tulostukseen liittyvästä toiminnasta tämän päivän OpusCapitan: digitaalisen transformaation asiantuntijan omalla alallaan. Kasvumme kulmakiviä ovat vahva oma ohjelmisto- ja palvelukehitys sekä tarkoin harkitut yritysostot. Tänään OpusCapitalla on tarjota modernit, digitaaliset ratkaisut hankinnan, laskujen käsittelyn, maksamisen ja kassanhallinnan automatisoimiseen sekä toimittajarahoitukseen.

Palveluvalikoimamme on ainutlaatuinen globaalissakin vertailussa, sillä voimme tarjota tehokkaita ratkaisuja yrityksille digitaalisen transformaation eri vaiheisiin – niille, jotka ovat muutoksessa jo pitkällä ja joiden prosessit ovat hyvin automatisoituja sekä niille, jotka ovat vasta alkutaipaleella ja joiden prosessit sisältävät yhä manuaalista työtä ja paperidokumentteja.

1980-luku: Ensimmäiset askeleet kohti digitalisaatiota Aloitimme toimintamme tarjoamalla yritysasiakkaille tulostuspalvelua, joka helpotti lähtevien laskujen ja taloushallinnon paperidokumenttien käsittelyä. Pian ulotimme palvelumme myös saapuvien laskujen ja muiden asiakirjojen skannaamiseen ja tallentamiseen. Samaan aikaan johdatimme asiakkaitamme jo kohti digitalisaatiota ja aloitimme kehitystyön, jonka tuloksena syntyi mullistava sähköinen pankkiyhteysohjelmisto . Tällä ratkaisulla otimme paikkamme maksamisen globaalin ekosysteemin rakentajana ja raivasimme tietä maksuliikenteen automaatiolle, josta kansainvälisesti toimivat yritykset hyötyvät tänään.
Laajensimme tarjoomamme myös EDI-sanomanvälitykseen (Electronic Data Exchange) ja sähköiseen laskutukseen. Tarjosimme edelläkävijänä asiakkaillemme monikanavaisen palvelun laskujen lähettämiseen ja vastaanottamiseen eri formaateissa. Tästä alkoi kehitys, jonka seurauksena olemme tänään yksi Euroopan johtavista sähköisten laskujen operaattoreista transaktioiden määrällä mitattuna.
Sähköinen laskujenkäsittely avasi luontevan väylän tukea asiakkaidemme keskittymistä ydinliiketoimintaansa ja ottaa entistä laajempi vastuu osto- ja myyntireskontraprosesseista. Meistä tuli yritysten talous- ja palkkahallinnon ulkoistuskumppani. Pitkäjännitteinen kehitystyömme taloushallinnon ohjelmistojen parissa näkyi nyt laajana, erikoistuneena ratkaisu- ja palveluvalikoimana, joka mahdollisti kassavirtojen automaation ja tehokkaan kassanhallinnan. Kehitimme myös joustavia toimitusmalleja, kuten ratkaisujemme tuomista yritysten ulottuville pilvipalveluina. Yksi esimerkki sammumattomasta innostamme kehittää yritysten toimintaa yhä suoraviivaisemmaksi ja tehokkaammaksi on ohjelmistorobotiikka – teknologia, joka nostaa talousprosessien kustannustehokkuuden ja laadun uudelle tasolle. Tutkimme jatkuvasti uusia teknologioita kuten keinoälyä ja koneoppimista tehdäksemme uusia innovaatioita asiakkaidemme tarpeisiin.
Sähköinen laskujenkäsittely avasi luontevan väylän tukea asiakkaidemme keskittymistä ydinliiketoimintaansa ja ottaa entistä laajempi vastuu osto- ja myyntireskontraprosesseista. Meistä tuli yritysten talous- ja palkkahallinnon ulkoistuskumppani. Pitkäjännitteinen kehitystyömme taloushallinnon ohjelmistojen parissa näkyi nyt laajana, erikoistuneena ratkaisu- ja palveluvalikoimana, joka mahdollisti kassavirtojen automaation ja tehokkaan kassanhallinnan. Kehitimme myös joustavia toimitusmalleja, kuten ratkaisujemme tuomista yritysten ulottuville pilvipalveluina. Yksi esimerkki sammumattomasta innostamme kehittää yritysten toimintaa yhä suoraviivaisemmaksi ja tehokkaammaksi on ohjelmistorobotiikka – teknologia, joka nostaa talousprosessien kustannustehokkuuden ja laadun uudelle tasolle. Tutkimme jatkuvasti uusia teknologioita kuten keinoälyä ja koneoppimista tehdäksemme uusia innovaatioita asiakkaidemme tarpeisiin. KOHTI 2020-lukua: Globaalit ekosysteemit kehittyvät Näkemyksemme mukaan yritykset menestyvät ja selviytyvät tämän päivän dynaamisessa, yhä globaalimmassa toimintaympäristössä vain jos ne tekevät tehokkaasti yhteistyötä omissa toimitusketjuissaan, omalla toimialallaan ja omassa toimintaympäristössään laajemminkin - siis kytkeytyvät osaksi B2B-ekosysteemiä. Yritysten pitää pystyä hyödyntämään uutta digitaalista infrastruktuuria, käydä kauppaa sähköisesti ja optimoida ja automatisoida liiketoimintaprosesseja. Vain siten voi menestyä ja poimia reaaliaikaisen, digitaalisen talouden hyödyt: tehokkuuden, turvallisuuden, kontrollin ja läpinäkyvyyden. Tarjoamme asiakkaille ympäri maailmaa hankinnasta maksuun -prosessin, kassanhallinnan ja rahoituksen palvelut ja ratkaisut. Sinä saat reaaliaikaisen näkyvyyden ja kontrollin organisaatiosi kuluihin ja kassavirtaan. Lisäksi tarjoamme valituilla markkinoilla myös ratkaisut yrityksesi tilauksesta kassaan -prosessin, dokumenttivirtojen ja taloushallinnon prosessien tehostamiseen ja automaatioon. Olemme valmiita ottamaan seuraavan askeleen. Otamme jatkossakin aktiivisen ja innovatiivisen roolin kehittyvässä digitaalisessa reaaliaikaisessa taloudessa. Pidämme visiomme aidosti saumattomasta hankinnan ja maksamisen prosessista kirkkaana mielessämme ja tähtäämme disruptiiviseen muutokseen automatisoimalla yritysten väliset transaktiot. Haluamme tehdä yritysten välisestä ostamisesta ja maksamisesta yhtä digitaalista, suoraviivaista ja helppoa kuin se on jo nyt kuluttajapalveluissa. Tehdäksemme visiostamme todellisuutta tuomme vuosikymmenien aikana kertyneen asiantuntemuksemme ja kokemuksemme nyt laajempaan yritysten välisen kaupankäynnin ekosysteemiin. Yhdistämme globaalit hankinnan, maksamisen, kassanhallinnan ja rahoituksen ratkaisumme paikallisiin ratkaisuihin, joita tarjoamme yritysten tilauksesta kassaan -prosessin, dokumenttiprosessien sekä taloushallinnon automatisoimiseen ja tehostamiseen. Näin luomme kattavan ratkaisun, joka helpottaa yritysten välisiä transaktioita ja niihin liittyvän informaation kulkua ympäri maailmaa.